CERTYFIKAT
NR 484894
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji 
WEBDOCTOR Sp. z o.o.
Sielska 8
60-129 Poznań
Polska
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie 
Marketing internetowy oraz świadczenie usług szkoleniowych.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 484894 i jest ważny od 14 lutego 2018 do 13 lutego 2021.
Approved by Printed by
kod weryfikacyjny2F0185E6-81A
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info