CERTIFIKÁT
č. 42010589
Osvědčujeme a prohlašujeme, že systém managementu kvality ve společnosti
KOVORAKO, s.r.o.
Sportovní 2667
269 01 Rakovník
Česká republika
byl prověřen a shledán splňující požadavky normy

ISO 9001:2015

pro předmět činnosti 
Laserové vypalování a CNC ohraňování.

Tento certifikát byl vydán pod číslem 42010589 a je platný od 29. prosince 2016 do 28. prosince 2019. První certifikát byl vystaven dne 18. prosince 2013.
Schválil Vytiskl
ověřovací kód18542021-B07
Platnost certifikátu ověřte tímto kódem na www.ll-c.info