CERTYFIKAT
NR 483817
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji 
Centrum Medyczne Kormed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
Tadeusza Kościuszki 141/7
37-600 Lubaczów
Polska
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO/IEC 27001:2013

do prowadzenia działalności w zakresie 
Świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pulmonologii, otolaryngologii, logopedii, medycyny pracy, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, transportu sanitarnego, nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej oraz diagnostyki laboratoryjnej i rentgenodiagnostyki ogólnej

SoA: wyd. 1 z dnia 20.10.2016

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 483817 i jest ważny
od 17 lutego 2017 do 16 lutego 2020.
Approved by Printed by
kod weryfikacyjny320B32F7-74C
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info