CERTYFIKAT
NR 484888
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji 
Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński
ul. Harfowa 34
80-298 Gdańsk
Polska
ul. Zwolenska 131A/lok.4, 04-761 Warszawa
ul. Nakielska 243A, 85-391 Bydgoszcz
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie 
Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa. Roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Certificate is suspended from 3.4.2019
Date issue of the original: 29.12.2017
Approved by Printed by
kod weryfikacyjny50049772-6BC
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info