CERTYFIKAT
NR 483782
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji 
Vavatech Sp. z o.o.
Olesińska 21
02-548 Warszawa
Polska
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2008

do prowadzenia działalności w zakresie 
Usługi szkoleniowe. Projektowanie, tworzenie oraz utrzymywanie oprogramowania.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 483782 i jest ważny od 10 listopada 2016 do 9 listopada 2019.
Approved by Printed by
kod weryfikacyjnyAC22A0C7-41B
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info