CERTYFIKAT
NR 483614
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji 
P.P.H. REWA Tomasz Reszka
Nowy Redzeń 101H
95-040 Koluszki
Polska
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie 
Sprzedaż surowców mineralnych, materiałów ściernych i kompozytowych, proces odzyskiwania odpadów, produkcja ścierniw.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 483614 i jest ważny od 21 grudnia 2016 do 20 grudnia 2019.
Approved by Printed by
kod weryfikacyjnyC5575E02-01A
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info