CERTIFIKÁT
č. 42011655
Osvědčujeme a prohlašujeme, že systém managementu kvality ve společnosti
FILKOM, s.r.o.
Jedomělice čp. 144
273 78 Řisuty
Česká republika
byl prověřen a shledán splňující požadavky normy

ISO 9001:2015

pro předmět činnosti 
Návrh, vývoj, výroba, montáž, prodej a servis filtračních elementů a odlučovačů.

Tento certifikát byl vydán pod číslem 42011655 a je platný od 20. února 2018 do 19. února 2021. První certifikát byl vystaven dne 5. prosince 1999.
Schválil Vytiskl
ověřovací kódCBEB07FA-DE5
Platnost certifikátu ověřte tímto kódem na www.ll-c.info