CERTYFIKAT
NR 484412
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji 
AARSLEFF Sp. z o.o.
Aleja Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
Polska
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie 
Projektowanie i wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych oraz obiektów budowlanych.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 484412 i jest ważny od 2 stycznia 2018 do 1 stycznia 2021. Data wydania pierwszego certyfikatu 2 stycznia 2018.
Approved by Printed by
kod weryfikacyjnyD36EA3E5-ED6
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info