CERTYFIKAT
NR 485002
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO - PRASKIEJ
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
Polska
Lokalizacja miejsca świadczenia usług:
Grzybowa 1, Rembertów
Hospicjum Domowe, Piotra Skargi 4, 05-420 Józefów
Długoterminowa Opieka Domowa, Hospicjum Domowe ,Kościelna 1, 05-135 Wieliszew
Hospicjum Domowe, Marecka 7, 05-220 Zielonka
Długoterminowa Opieka Domowa, Kościelna 54, 05-220 Wołomin
Długoterminowa Opieka Domowa, Śnieżna 3, 03-751 Warszawa
Hospicjum Domowe, Długoterminowa Opieka Domowa, Kard. Wyszyńskiego 54, 05-300 Mińsk Mazowiecki
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO/IEC 27001:2013

do prowadzenia działalności w zakresie 
Opieka paliatywna i hospicyjna (hospicjum domowe dla dorosłych), świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (pielęgniarska opieka długoterminowa domowa), Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii).

Deklaracja stosowania (SoA) z dn. 27.11.2017

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 485002 i jest ważny
od 6 marca 2018 do 5 marca 2021.
Approved by Printed by
kod weryfikacyjny275AA77E-EEF
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info