CERTYFIKAT
NR 484089
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji 
GLOBAL TC Sp. z o.o.
Al. Waszyngtona 40 a
03-910 Warszawa
Polska
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie 
Świadczenie usług szkoleniowych.

The certificate is withdrawn from 10.9.2018
Date issue of the original: 9.3.2017
Approved by Printed by
kod weryfikacyjny377135CA-AB2
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info