CERTYFIKAT
NR 484089
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji 
GLOBAL TC Sp. z o.o.
Al. Waszyngtona 40 a
03-910 Warszawa
Polska
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie 
Świadczenie usług szkoleniowych.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 484089 i jest ważny
od 9 marca 2017 do 8 marca 2020.
Approved by Printed by
kod weryfikacyjny377135CA-AB2
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info