CERTIFIKÁT
č. 4213277
Osvedčujeme a prehlasujeme, že systém manažérstva kvality v spoločnosti
QADRA PLUS, s. r. o.
Agátová 66/1094
927 01 Šaľa
Slovakia
bol preverený a spĺňa požiadavky normy

ISO 9001:2015

pre predmet činnosti 
GPS monitoring.

Tento certifikát bol vydaný pod číslom 4213277 a je platný od 28. februára 2019 do 27. februára 2022.
Schválil Vytlačil
validity codeF4CC3345-4FF
Overte platnosť certifikátu pomocou tohto kódu na www.ll-c.info