Сертификувани организации


Ги избираме нашите глобални сертифицирани клиенти. Листата е ограничена на неколку големи мултинационални организации или организации кои надминува неколку илјади вработени. Сертификати може да се издадат на одредени подружници во различни земји. Да се провери валидноста на сертификатот е неопходно да се знае верификационен код прикажан во сертификатот.


Сертификувани локални организацииЗДПТ МАК-МИНЕРАЛ ДОО Битола

Истакнат производител на природна минерална вода и течен СО2. Нивните производи може да се најде на пазарите на Балканот. Компанијата има добиено QMS, HACCP, ISO 22000 и ISO/TS 22002-1 сертификат.

Кадино Индустри Груп дооел

Значаен производител на мелнички производи не само на пазарот во Македонија и Балканот. Своите производи ги извезува и на пазарите во Европската Унија, Близкиот Исток, Америка и Австралија. Компанијата има добиено QMS и HACCP сертификат.

Пелагонија АД Гостивар

QMS сертифицирано градежно предпријатие кое изведува работи од висока и ниска градба (градење на станбени згради, пробивање, насипување- тампонирање и асфалтирање на патишта, градење на водоводи итн.).

ГОЛД-МАК АД Радовиш

Производство, преработка и продажба на златен и сребрен накит.

ЗК Пелагонија АД Битола

Водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија.

Пелистерка А.Д.

Еден од најголемите производители на природна газирана минерална вода, произвдство на СО2, вино и сокови. Компанијата е држител на QMS и HACCP сертификат.