LL-C (Certification) Polska

ul. Zota 7 lok. 18

00-019 Warszawa (adres korespondencyjny)

+48 587 353 133

sandra.rusnarczyk@ll-c.pl

sandra.rusnarczyk

Koordynator: Sandra Rusnarczyk
LL-C (Certification) Polska

ul. Zota 7 lok. 18 )

00-019 Warszawa (adres korespondencyjny

+48 587 353 133

grzegorz.prihara@ll-c.pl

ll-c.prihara

Manager: eho PriharaGwna siedziba: LL-C (Certification) Czech Republic a.s. Poben 620/3 186 00 Praha 8 - Karln, Kontakt: +420 222 310 210