LL-C (Certification) Polska

ul. Złota 7 lok. 18

00-019 Warszawa (adres korespondencyjny)

+48 / 222 085 086

sandra.rusnarczyk@ll-c.pl

sandra.rusnarczyk

Koordynator: Sandra Rusnarczyk
LL-C (Certification) Polska

ul. Złota 7 lok. 18

00-019 Warszawa (adres korespondencyjny)

+420 777 257 587

rehor.prihara@ll-c.cz

ll-c.prihara

Manager: Űehoű PriharaGłówna siedziba: LL-C (Certification) Czech Republic a.s. Pobűežní 620/3 186 00 Praha 8 - Karlín, Kontakt: +420 222 310 210