Υποβάλτε αίτημα για προσφορά συμπληρώνοντας τα κάτωθι :

Contact us
Αλληλοεπικαλυπτόμενες επιθεωρήσεις

Εάν αποφασίσετε να χέεται αλληλοεπικαλυπτόμενη επιθεώρηση βάση του ISO 9001 σε συνδυασμό με κάποιο άλλο πρότυπο, λαμβάνεται έκπτωση 30% στο κόστος πιστοποίησης του δεύτερου προτύπου. Εάν επιλέξετε περισσότερα του ενός πρότυπα στην παρούσα αίτηση, θα σας αποσταλεί προσφορά για επιθεώρηση αλληλοεπικαλυπτόμενων συστημάτων διαχείρισης

Μείωση κόστους πιστοποίησης

Η εταιρεία σας είναι ήδη πιστοποιημένη βάση του ISO 9001 ; Εαν επεκτείνεται την πιστοποίησης και σε άλλα πρότυπα ταυτόχρονα με την επιθεώρηση του ISO 9001, μειώνουμε το κόστος της επέκτασης κατά 20%. (παρακαλούμε αναφέρατε το στο πεδίο Σχόλια)

Επιθεώρηση επαναεπιστοποίησης

Εαν έχετε πιστοποιητικό από άλλον φορέα πιστοποίησης σε ισχύ και επιθυμείτε επαναεπιστοποίηση, παρακαλούμε αναφέρατε το στο σχετικό πεδίο προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην σύνταξη της προσφοράς.