---

Побарајте понуда со пополнување и испраќање преку интернет

Име на организацијата

Улица

Поштенски број - Град

Адреса за испорака (доколку е различна)

ДДВ број

Лице за контакт

Телефон - Email

Дејноста за која сакате сертификација

Вкупниот број на вработени / број на вработените во областа на сертификација / број на филијали надвор од седиштето

Потребни стандарди

Очекуван датумот на сертификација (месец / година)

Коментар


 
Контактирајте не
+ 389 75 333 440
Vilma.Delova
Интегриран аудит

Доколку се одлучите да спроведе интегриран (заеднички) аудит во согласност со ISO 9001 интеграција со други стандарди, давачките ќе ви бидат намалени за 30% од цената за поединечни аудити. Доколку штиклирате повеќе стандарди во барањето, ние ќе ви подготвиме понуда за интегриран аудит.

Други заштеди

Дали имате сертификат за контрола на системот во согласност со ISO 9001? Доколку сертификацискиот аудит според други стандарди се реализира заедно со надзорниот аудит по ISO 9001, ние ќе ја намалиме цената за другите стандарди за 20%. (Ве молиме наведете ја оваа информација во коментари).

Ресертификациски аудит

Ако имате валиден сертификат од друга организација и барање за ресертификација (повторно сертифицирање), ве молиме наведете ја оваа информација во делот за коментар. Понудата ќе ја пресметаме како за ресертификација