ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έχουμε διαπίστευση για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Από το ευρέως γνωστό ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας) στο ISO 14001 (Περιβαλλοντική διαχείριση) και OHSAS 18001 (Διαχείριση ασφάλειας εργασίας) και σε μια σειρά άλλων εξειδικευμένων προτύπων.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΔΟΚΙΜΕΣ
Επιδιώκουμε πάντα λύσεις χαμηλού κόστους και επιπλέον τις πιο κατάλληλες για την εκτίμηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης κάνουμε το καλύτερο για να βρεθεί η βέλτιστη μέθοδος – με δοκιμή σε εργαστήριο, με τη προσημείωση συνθηκών χρήσης, ή από την επαλήθευση μέσω θεωρητικών υπολογισμών ή συνδυάζοντας τις εν λόγω μεθόδους εκτός εάν καθορίσετε μια συγκεκριμένη μέθοδος από τα πρότυπα ή τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ο φορέας LL-C διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο από ειδικευμένους επιθεωρητές. Προτιμούμε έμπειρους επιθεωρητές με ανάλογα προσόντα σε συνδυασμό με τακτικές επιθεωρήσεις σε παραγωγικούς χώρους ή χώρους συναρμολόγησης, στον κλάδο συναρμολογήσεων μεγάλης έκστασης και ελέγχου σύνθετου εξοπλισμού. .
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Επικοινωνούμε την πολυετή μας πείρα. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε μεγάλες μετακινήσεις εάν αναζητείται νέες πληροφορίες στον τομέα συστημάτων διαχείρισης, οι εκπαιδευτές μας θα σας αναλύσουν κατάλληλα τις βασικές αρχές, θα αναλύσουν μοντέλα διαχείρισης ή θα σας καθοδηγήσουν για να βρεθούν απαντήσεις στις ατομικές σας ανάγκες και εργασίες.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η ασφάλεια πληροφοριών θεωρείται ως παράγοντας κλειδί σε κάθε επιχείρηση και στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Παρέχουμε διαπιστευμένη πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 – Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών και το πρότυπο ISO 20000 - Διαχείρισης υπηρεσιών ΙΤ.
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Στον τομέα της συγκόλλησης μετάλλων παρέχουμε διαπιστευμένη πιστοποίηση βάση του προτύπου ISO 3834 - Σύστημα ποιότητας συγκόλλησης μετάλλων και με βάση το πρότυπο EN 15085 - Συγκόλλησης σε τροχαίο υλικό. Είμαστε επίσης κοινοποιημένος οργανισμός για μεταλλικές κατασκευές σύμφωνα με το πρότυπο EN 1090, παρέχουμε τέλος διαπιστευμένη WPQR έγκριση καταλληλότητας συγκολλητών.
FSSC 22000
Σχετικά με την δυνατότητα πιστοποιήσης συστημάτων διαχείρισης στον τομέα των τροφίμων, από το τρέχον έτος είμαστε σε θέση να προσφέρουμε διαπιστευμένη πιστοποίηση συστήματος ασφάλειας τροφίμων FSSC 22000. Το FSSC 22000 συνδυαζει τα ISO 22000: 2005, ISO/TS 22002-1:2009 (πρώην PAS 220: 2008) ή PAS 223:2011 (καλύπτει τέσσερις τομείς συσκευασίας: πλαστικό, χαρτί και χαρτόνι, μέταλλο και γυαλί.) και HACCP. Αυτό είναι το ταχύτερα εξελισσόμενο πρότυπο στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ελέγχουμε εάν η εταιρεία εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες ή διαδικασίες που εξαλείφουν αναγνωρισμένους κίνδυνους. Υπάρχει μεθοδολογία για συστηματική επικαιροποίηση γνώσεων των επιθεωρητών μας. Νομοθεσία - συγκρίνουμε και αντιπαραθέτουμε αν η πολιτική ασφάλειας και οι διαδικασίες λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις νομοθεσίας. Επιδιώκουμε η εταιρεία να παρακολουθεί τις αλλαγές της νομοθεσίας, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της.