UPOZORNĚNÍ
V rámci zachování kontinuity provozu během této složité situace jsme se rozhodli vyhovět potřebám společností a operátorů, kterých se virus COVID-19 týká. 
Zdraví a bezpečnost jsou pro nás na prvním místě, proto bude možné provádět audity na dálku. Vzdálený audit představuje příležitost pro společnosti a poskytuje platnou alternativu ke klasickým metodám pro certifikační orgány. 
Přejeme všem hodně štěstí.
CERTIFIKACE VÝROBKŮ
Hledáme optimální a ekonomicky nejvýhodnější metodu pro posouzení shody výrobku s požadavky.
AKREDITACE ANAB
LL-C je oprávněno pro vydávání certifikátu pod akreditační značkou ANAB pro systémy managementu ISO 28000, ISO 22301 a ISO 9001.
ŠKOLENÍ, KURZY A SEMINÁŘE
Rádi předáváme naše znalosti a zkušenosti dále. Připravíme pro vás školení a semináře na míru individuálním potřebám i se závěrečnou certifikační zkouškou.
BEZPEČNOST INFORMACÍ ISO 27001 & ISO 20000
Bezpečnost informací považujeme za klíčový faktor podnikaní i veřejné správy. Poskytujeme akreditované certifikace podle norem ISO 27001 - management bezpečnosti informací a ISO 20000 - management IT služeb.
CERTIFIKACE EN ISO 3834 & EN 15085 & EN 1090
Poskytujeme akreditované certifikace dle norem ISO 3834 - systém kvality ve svařování a EN 15085 – kvalita svařování kolejových vozidel, EN 1090 – norma kvality ocelových konstrukcí a udělujeme akreditované schvalování WPQR a zkoušky svářečů.
ISO 22000 & HACCP
ISO 22000 spojuje a definuje požadavky na systém bezpečnosti a kritických kontrolních bodů pro celý řetězec od primárních surovin po finální výrobek, jeho obal, ochranu a distribuci.
ŘÍZENÍ RIZIK ISO 45001
Posuzujeme, zda opatření zavedená firmou eliminují nebo dostatečně snižují rizika úrazů a dlouhodobého vlivu na zdraví zaměstnanců. Zde se uplatní zkušenost auditora v systémovém přístupu.