UWAGA
W czasie wyjątkowo trudnych problemów związanych z wirusem COVID-19 postanowiliśmy zaspokoić potrzeby firm i operatorów w celu utrzymania ich ciągłości działania. 
Stawiając zdrowie i bezpieczeństwo w pierwszej kolejności, możliwe będzie przeprowadzanie audytów zdalnie. Nawet zdalny audyt w rzeczywistości stanowi szansę dla firm i stanowi ważną alternatywę dla klasycznych metod dla jednostek certyfikujących.
Życząc wszystkim powodzenia
KOSMETYKI EN ISO 22716
Certyfikacja dobrej praktyki produkcyjnej w przemyśle kosmetycznym (GMP), zgodnie z normą EN ISO 22716:2007 jest systemem certyfikacji, który obejmuje system od surowego zakupu materiałów, produkcji, warunków sanitarnych, kontroli jakości, wybóru opakowania, przechowywania, odpadów po reklamacje lub pobranie z rynku.
WYROBY MEDYCZNE
W sektorze medycznym jakość wyrobów jest określona przez normę europejską ISO 13485:2003 System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych. Certyfikacja jest decydującym czynnikiem, pozwalającym na sprzedaż wyrobów na rynku międzynarodowym.
SZKOLENIE OSÓB
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie specjalistycznych szkoleń dotyczących normalizacji, standaryzacji i interpretacji przepisów prawnych. Nasze usługi kierujemy zarówno do instytucji Państwowych, administracji publicznej jak też firm i osób prywatnych.
ISO 27001 & ISO 20000
Zapewniamy akredytowaną certyfikację wg ISO/IEC 27001 - Certyfikacja Bezpieczeństwa Informacji lub certyfikacje wg
ISO/IEC 20000 - System zarządzania usługami IT.
Bezpieczeństwo informacji jest uważane za kluczowy czynnik w biznesie i administracji publicznej.
SPAWANIE
W zakresie spawania oferujemy akredytowany certyfikat ISO 3834 - system jakości w spawaniu i EN 15085 - Spawanie pojazdów szynowych. Jesteśmy również jednostka notyfikowana do konstrukcji stalowych zgodnie z EN 1090, oferujemy akredytowane zatwierdzenie WPQR lub testowanie spawaczy.
HACCP, ISO 22000, FSSC 22000
Certyfikacja ISO 22000:2005 - Systemy Zarządzania Bepieczeństwem Żywności to międzynarodowa norma definiująca wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, kontrolę zagrożeń w zakresie żywności przez zastosowanie programów wymagań wstępnych lub systemów HACCP.
CERTYFIKACJA ISO 50001
Certyfikacja Systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001 jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, dla możliwości optymalizacji kosztów za energię, większa świadomość oraz zaangażowanie pracowników w procesie zarządzania energią. Może być certyfikowana łącznie z ISO 9001 lub ISO 14001.