UPOZORNENIE
V rámci zachovania kontinuity prevádzky počas tejto zložitej situácie sme sa rozhodli vyhovieť potrebám spoločností a operátorov, ktorých sa vírus COVID-19 týka. Zdravie a bezpečnosť sú pre nás na prvom mieste, preto bude možné vykonávať audity na diaľku. Vzdialený audit predstavuje príležitosť pre spoločnosti a poskytujú platnú alternatívu ku klasickým metódam pre certifikačné orgány. Prajeme všetkým veľa šťastia.
CERTIFIKÁCIA KOZMETIKY EN ISO 22716
Certifikácia správnej výrobnej praxe v kozmetickom priemysle (GMP) podľa EN ISO 22716:2007 je systémovou certifikáciou, ktorá zahŕňa systém od nákupu surovín, výrobu, hygienu, kontrolu kvality, výber obalov, skladovania, pracovníkov, zaobchádzanie s odpadmi až po reklamácie a sťahovanie s trhu.
CERTIFIKÁCIA ISO 13485
Táto medzinárodná norma vychádza z požiadaviek normy ISO 9001:2008 s doplnením špecifických požiadaviek pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pomôcok. Týka sa všeobecne činností pri návrhu, vývoji, výrobe, inštalácii a vykonávanie servisu zdravotníckych pomôcok. Certifikácia je rozhodujúcim faktorom, ktorý vám umožní predávať tovar na medzinárodnom trhu.
ŠKOLENIE, KVALIFIKÁCIA, CERTIFIKÁCIA OSÔB
Naše dlhoročné skúsenosti odovzdávame ďalej. Nie je potreba zložito hľadať nové informácie v odbore, naši lektori Vám veľmi účelne vysvetlí základné princípy, prediskutujú modelové situácie alebo Vás jednoducho navedú k optimálnemu riešeniu individuálnych potrieb a úloh.
CERTIFIKÁCIA ISO 20000 & ISO 27001
Bezpečnosť informácií považujeme za kľúčový faktor v podnikaní i v oblasti verejnej správy. Poskytujeme akreditovanej certifikácie podľa noriem ISO 27001:2005 - manažment bezpečnosti informácií a ISO 20000-1:2011 – manažment IT služieb.
CERTIFIKÁCIA ISO 3834 & EN 1090 & EN 15085
V oblasti zvárania poskytujeme akreditované certifikácie podľa normy ISO 3834 - systém kvality vo zváraní a EN 15085 - kvalita zvárania koľajových vozidiel. Sme tiež notifikovanou osobou pre oceľové konštrukcie podľa EN 1090-1, EN 1090-2, EN 1090-3, poskytujeme akreditované schvaľovanie WPQR a skúšky zváračov.
CERTIFIKÁCIA HACCP & ISO 22000 & FSSC 22000
Existuje celá rada medzinárodných predpisov a noriem týkajúcich sa kontrolných postupov v oblasti výroby a distribúcie potravín, preto ISO 22000, vďaka svojej univerzálnosti a zložitosti spojuje a definuje požiadavky na systém bezpečnosti potravín, kontrolu kritických bodov (HACCP) pre celý reťazec od primárnych surovín po finálny výrobok.
CERTIFIKÁCIA ISO 50001 - Energetický manažment
S rastúcimi nákladmi energiou a hľadaním riešení v priemyselnej sfére, vznikla nová norma ISO 50001 zameriavajúca sa na riadenie hospodárenie s energiami s cieľom zníženia nákladov firiem a celkových emisií CO. Optimalizácia spotreby energie výrobných liniek, strojov a rôznych výrobných zariadení a optimalizácie technologických postupov sú ďalším potencionálnym zdrojom úspor. Zmena povinnosti veľkých podnikov dle zákona č. 321/2014 Z. z. - viz. energetický audit