Сертификација на системите за управување
Имаме акредитација за сертификација на системи за управување во широк спектар на дисциплини во областа на производството и услугите. Од познатиот ISO 9001 (систем на управување со менаџмент), преку ISO 14001 (управување со животната средина) и OHSAS 18001 (управување со безбедноста и здравјето при работа ) на голем број на други специјализирани стандарди.
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
Постојат голем број на меѓународни прописи и стандарди кои се однесуваат на процедурите за контрола на производство и дистрибуција на храна, од неодамна, повеќето организации почнаа да применуваат ISO 22000, поради неговата флексибилност и комплексност, кој во себе ги комбинира барањата за систем за управување и критичните контролни точки за целиот ланец, од суровини до крајниот производ, пакување, заштита и дистрибуција.
ИНФОРМАЦИСКА БЕЗБЕДНОСТ
Безбедноста на информациите се смета како клучен фактор во бизнисот и јавната администрација. Ние обезбеди акредитирана сертификација според ИСО 27001 - управување со информациона сигурност и ISO 20000 - управување со ИТ услуги.
ОБУКА, СЕРТИФИКАЦИЈА НА ЛИЦА, КВАЛИФИКАЦИЈА
Нашето долгогодишно искуство го предаваме понатаму. Не е неопходно да се оди во комплицирана потрага за нови информации во рамките на областа, нашите инструктори ќе ви ги објаснат основни принципи, ќе поразговараат за различни сценарија или едноставно ќе ве упатат да најдете решение за вашите индивидуалните потреби и задачи.
ИНСПЕКЦИЈА И ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ
LL-C располага со глобалната мрежа на квалификувани инспектори. Нашите барања се пред се искуство и квалификација на инспекторите во комбинација со редовни инспекции на самото место. За инспекција на поедноставни производи (контрола на функционалноста, количина и пакување) ние сме во состојба да ви понудиме разумни цени преку мрежата на инспектори во повеќе од 40 земји.
ЗАВАРУВАЊЕ
Во областа на заварување ние обезбедуваме акредитирана сертификација за ISO 3834 - систем за квалитет во заварувањето и EN 15085 - Заварување на железнички возила. Ние сме, исто така, овластени за челични конструкции во согласност со EN 1090 и обезбедуваме акредитирано одобрување за WPQR и тестирање на заварувачи.
Сертификација на производи, ТЕСТИРАЊЕ
Ние секогаш бараме решение за наоѓање на начин кој економски ќе биде најпогоден за оцената на сообразноста на производот со оглед на барањата. За целите на оценувањето ние ќе се потрудиме да се најде најоптимален метод - од тестирање во лабораторија, со имитирање на условите за користење, или со верификација преку теоретски пресметки или со комбинирање на наведените методи, освен ако стандардите или прописите небараат одреден метод.
FSSC 22000
Во врска со нашата палета на сертификати во прехранбениот сектор од оваа година почнувама со акредитирана сертификација за FSSC 22000 - систем за сертификација со безбедност на храна. FSSC 22000 преставува комбинација на ISO 22000:2005, ISO / TS 22002-1:2009 (поранешен PAS 220:2008) или PAS 223:2011 (опфаќа четири сектори на пакување: пластика, хартија и картон, метал и стакло) и HACCP. Ова е стандард кој најбрзо се развива во областа на прехранбената индустрија.