Сертификација система менаџмента
Имамо акредитацију за сертификацију система менаџмента у широком спектру дисциплина у области производње и услуга. Од чувеног ISO 9001 (управљање квалитетом) кроз ISO 14001 (управљање заштитом животне средине) и OHSAS 18001 (управљање здрављем и безбедношћу на раду) и низу других специјализованих стандарда.
Систем менаџмента безбедношћу хране
Постоји велики број међународних прописа и стандарда који се односе на процедуре контроле у производњи и промету хране. Од недавно, већина предузећа примењује ISO 22000, због своје разноврсности и комплексности, који у себи комбинује захтеве за системем управљање и критичне контролне тачаке за цео ланац, од сировина до готовог производа, паковања, заштите и дистрибуције.
ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИЈА
Сигурност информација се сматра као кључни фактор у пословању и јавне управе. Пружамо акредитован сертификат према ISO 27001 - ISMS (Управљање безбедношћу информација) и ISO 20000 - Управљање ИТ услугама.
ОБУКА, Персонална сертификација, КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Предајемо наше дугогодишње искуство. Није неопходно да се иде у компликовану потрагу за новим информацијама у овим областима, наши инструктори ће вам објаснити основне принципе, разматраће различите сценарије, или једноставно ће вас упути да нађете решење за вашим индивидуалним потребама и циљевима.
ИНСПЕКЦИЈА и лабораторијске услуге
LL-C има на располагању глобалну мрежу квалификованих инспектора. Наши захтеви су пре свега искуство и квалификације инспектора у комбинацији са редовним инспекцијама на лицу места. Инспекцију основних производа (контрола функционалности, квантитет и паковање) смо у могућности да понудимо по повољним ценама преко мреже инспектора у више од 40 земаља.
ЗАВАРИВАЊЕ
У области заваривања обезбедили смо акредитовани сертификат за ISO 3834 - Систем квалитета у заваривању и EN 15085 - Заваривање шинских возила. Такође смо акридитовано тело за челичне конструкције у складу са EN 1090, а обезбедили смо акредитовано WPQR одобрење и испитивање заваривача.
Сертификација производа, тестирање
Ми увек тражимо решење за проналажење економски најпогоднијег начина ради оцењивања усаглашености производа са датим захтевима. За потребе процене ми ћемо се потрудити да пронађемо најоптималнији начин - тестирањем у лабораторији, опонашајући услове коришћења, или верификацијом путем теоријских прорачуна или комбинацијом метода уколико стандарди или прописи не траже одређени начин.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
Процењујемо да ли мере које је увела организација могу елиминисати или бар довољно смањити ризике. Овде се пре свега користи искуство проверавача и системски приступ. Легислатива - упоређење да ли политика безбедног управљања процесима укључује правне захтеве, тражимо да организација надгледа регулаторне промене, развој и примену.