Chứng nhận hệ thống quản lý

Chứng nhận hệ thống quản lý

Tại sao cần chứng nhận?

Nếu chúng ta bỏ qua yêu cầu mà khách hàng đặt ra đối với nhà thầu phụ của họ để đạt được chứng nhận hệ thống quản lý, giấy chứng nhận sẽ là một bằng chứng độc lập về hiệu quả của hệ thống quản lý các quá trình khác nhau trong công ty. Việc cấp chứng nhận bao gồm những lần tái đánh giá chứng nhận bởi các chuyên gia có kinh nghiệm từ bên ngoài, tạo cơ hội khám phá các nguồn dự trữ và thu thập được các ý kiến đối với việc cải tiến. Và điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là một đánh giá viên cũng có thể là một công cụ trong việc thúc đẩy dễ dàng hơn thông qua những thay đổi trong hệ thống quản lý của bất kỳ quá trình nào.

Chất lượng sản xuất, tác động môi trường, công tác an toàn, an ninh thông tin, năng lượng tiêu thụ ...

Đây là những thông số quan trọng mà một công ty phải quản lý. Thông thường, biện pháp hàng đầu là cải tiến đối với một thông số có ảnh hưởng tiêu cực đến các thông số khác; một hệ thống quản lý tích hợp có thể tìm giải pháp tối ưu trong các lĩnh vực đầu tư, thay đổi quy trình quản lý nguồn nhân lực.

Đầu tư:

Căn cứ trên kinh nghiệm của chúng tôi, việc mua lại thiết bị sản xuất mới, và đặc biệt là việc trao đổi chúng, có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của công ty trong tương lai. Khi lựa chọn các yêu cầu đối với thiết bị mới, cần phải thực hiện đánh giá tổng hợp tác động của các thông số trong lĩnh vực chất lượng sản xuất, tiêu thụ năng lượng, tác động môi trường và các các rủi ro đối với an toàn trong công việc.

Thay đổi quá trình:

Trong trường hợp đang thực hiện việc thay đổi các thông số sản xuất chính, thường là vì lý do tối ưu các thiết lập, công ty sẽ mất một khoảng thời gian nhất định cho việc tìm kiếm và thử nghiệm. Trong trường hợp có quy hoạch và quản lý tích hợp, việc tối ưu hóa quá trình sẽ được rút ngắn đáng kể.

Nguồn nhân lực:

Chi phí lựa chọn, đào tạo, thúc đẩy và quản lý con người ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Một biện pháp tiếp cận tích hợp có thể dẫn đến tiết kiệm đáng kể các chi phí đó.Hệ thống quản lý tổng hợp

Chuyển đổi chứng nhận từ tổ chức chứng nhận khác sang LL-C

Việc chuyển giao một khách hàng đến một tổ chức chứng nhận khác được quy định bởi IAF trong tài liệu MD 2:2007: " Tài liệu bắt buộc của IAF đối với việc chuyển giao chứng nhận hệ thống quản lý có công nhận".


Nếu bạn có ý định thay đổi tổ chức chứng nhận, các điều kiện cần là:

- Bạn đang có giấy chứng nhận còn hiệu lực của một tổ chức chứng nhận được công nhận.
- Tổ chức chứng nhận đó vẫn đang được công nhận, có nghĩa là công nhận của tổ chức chứng nhận đó chưa bị đình chỉ hoặc chấm dứt

Bạn chỉ cần:

• Ký hợp đồng chuyển đổi với LL-C
• Nộp bản sao chứng nhận hợp lệ
• Nộp bản báo cáo đánh giá chứng nhận gần nhất .

Một khi những tài liệu này được xem xét, trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, LL-C sẽ phát hành cho khách hàng một chứng chỉ hợp lệ có giá trị đến ngày ghi trên giấy chứng nhận cũ

• LL-C sẽ tiến hành đánh giá tại thời điểm dự kiến diễn ra cuộc đánh giá giám sát (hoặc đánh giá lại) của chứng nhận cũ, vì vậy khách hàng sẽ tiếp tục duy trì chứng chỉ và các cuộc đánh giá mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào.

• Các đề xuất cũng bao gồm các việc đánh giá giám sát và đánh giá tái chứng nhận.Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Chứng nhận sản phẩm -> chứng nhận hệ thống

Chứng nhận sản phẩm:

Các sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm hoặc kiểm tra là điều kiện cơ bản để xác định đặc điểm của sản phẩm từ các triển vọng về thông số chất lượng, tác động môi trường hoặc bất kỳ rủi ro nào trong việc sử dụng của người tiêu dùng. Yêu cầu đạt được các thông số thông qua việc thử nghiệm một sản phẩm tiêu chuẩn hợp lý dẫn đến các yêu cầu tiếp theo để đảm bảo các thông số tương tự trong quá trình điều hành toàn bộ sản xuất.

Chứng nhận hệ thống:

Chứng nhận quản lý hệ thống về cơ bản là một sự thỏa hiệp giữa việc thử nghiệm từng phần của một sản phẩm sản phẩm và tiêu chuẩn kinh tế. Hệ thống chứng nhận là một tập hợp các biện pháp để đảm bảo các quá trình và một môi trường không thay đổ, đảm bảo việc duy trì các thông số của các đơn vị tiêu chuẩn được thử nghiệm.

Thỏa hiệp hay tối ưu hóa

Sự kết hợp giữa các chứng nhận của một loại sản phẩm với cách tiếp cận hệ thống chính là sự thỏa hiệp cũng như giải pháp tối ưu giữa việc đảm bảo chất lượng hàng đầu và duy trì chi phí nội bộ ở mức độ cạnh tranh

Certification
procedures

Chứng nhận và tiếp thị

Chứng nhận của hoạt động quảng cáo tiếp thị?

Ngày nay, giấy chứng nhận không phải là một lợi thế cạnh tranh, nó đã trở thành một điều thiết yếu. Trong thực tế các cuộc đánh giá bên ngoài của chúng tôi, chúng tôi chú ý đến các mối liên kết giữa tiếp thị và hệ thống quản lý sản xuất. Theo ý kiến của chúng tôi, tiếp thị trước hết phải tạo ra các yêu cầu cho hệ thống quản lý, không chỉ đối với hệ thống quản lý chất lượng, mà còn hệ thống quản lý tác động môi trường và các thông số khác. Khách hàng trên toàn thế giới đang không chỉ quan tâm đến chất lượng của sản phẩm họ đã mua, mà còn đến những điều kiện sản xuất sản phẩm có liên quan đến môi trường và điều kiện làm việc của nhân viên.

Giấy chứng nhận và người tiêu dùng cuối cùng.

Cấp giấy chứng nhận và chứng nhận hệ thống chủ yếu được thực hiện trong mối quan hệ giữa khách hàng và nhà cung cấp ở cấp độ công ty, và sau này nó đã phát triển thành một điều kiện trong việc đấu thầu công khai. Một thời gian dài trước đây người tiêu dùng không quan tâm tới việc công ty có giấy chứng nhận hay không. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất, những người tiêu dùng cuối cùng thường xuyên chú ý tới sự tồn tại của chứng nhận khi xem trang web công ty, và đó thường là một tiêu chí quyết định khi mua sản phẩm của công ty, đặc biệt trong trường hợp thương hiệu của công ty không được biết đến rộng rãi.

Development of certification in the world

The most frequently certified system is the quality management system. At the present time, certification according to the ISO 9001 norm makes up approximately 80% of all systems certifications in the world. And if only 10 years ago it was Europe that was the domain of certification, it is now being discovered by Asia, as 24% of the total number of certificates issued in the world were issued in China alone. Our company reflects this situation and our branch in Hong Kong is available for the Chinese market.

Future of systems certification

The management system is the foundation of any company’s success. The basic plan-do-check-act principle exists in every prospering company, and this cycle characterizes the systems approach without regard for which standards the company abides by. Just like the maintenance of financial accounting, the systems approach is an essential company management tool. The future of external audits is a question. If an external audit is not considered a formality, it is always beneficial for the company; our customers have convinced us of this.

Contact us
84-2466.800.905
T Hsinyi

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Sep 19 2014 12:00AM NEW ISO 27001 ACCREDITATION

LL-C (Certification) was successfully assessed for offering and providing the audits in accordance to ISO/IEC 27001:2013 standard.

older news