Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) và HACCP

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) và HACCP

Tại sao thực hiện ISO 22000?

Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm, bạn sẽ nhận thấy không chỉ các yêu cầu về pháp lý liên tục tăng lên, mà còn chịu cả sự gia tăng áp lực của mạng lưới phân phối đối với vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm. Có một số các quy định và tiêu chuẩn quốc tế liên quan để kiểm soát các quy trình sản xuất và phân phối thực phẩm, gần đây, hầu hết các tổ chức bắt đầu áp dụng ISO 22000. Do tính linh hoạt và phức tạp của nó, nó có thể tự kết hợp với việc quản lý hệ thống và kiểm soát các điểm quan trọng. Nói một cách đơn giản, tiêu chuẩn này bao gồm tất cả mọi hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất lượng và kiểm soát an toàn thực phẩm.

Vài nét về 22000

Yêu cầu đối với thực hành sản xuất

- tiêu chuẩn không giải quyết về mặt chi tiết của thực tiễn sản xuất, mà đề cập đến phương pháp tốt nhất, đặc biệt là quy trình công nghệ, các yêu cầu vệ sinh trong sản xuất và vận chuyển, lưu trữ , và hệ thống kiểm soát.

HACCP.

Tiêu chuẩn này kết hợp với yêu cầu của việc sử dụng lâu dài HACCP (WHO, Codex Alimentarius). Đó là một hệ thống các biện pháp phòng ngừa (các điểm kiểm soát tới hạn) để đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng thực phẩm trong tất cả các quá trình từ sản xuất đến phân phối cho người tiêu dùng cuối cùng, cụ thể là phân phối sản xuất, chế biến, lưu trữ, xử lý, vận chuyển và bán lẻ. Tiêu chuẩn này tập trung vào công tác phòng chống rủi ro về sinh học, hóa học và vật lý nhiều hơn so với sự kiểm soát sản phẩm hoàn chỉnh.

Hệ thống quản lý.

Tiêu chuẩn này đã trờ thành yêu cầu trong những năm gần đây, kể từ khi thiết lập các quy trình kiểm soát chất lượng phù hợp với quy trình quản lý chất lượng. Trong quá trình phát triển sản phẩm mới, Nhà sản có khả năng tích hợp công nghệ vào việc thực hiện các yêu cầu nội bộ về chất lượng của sản phẩm trong các điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phát triển và cải tiến của hệ thống

- mục đích chính không phải là là để khóa trái tình trạng hiện tại và chính sách bảo mật, chúng tôi muốn hệ thống phát triển và cải tiến cùng với sự phát triển của công nghệ và xã hội trong công ty rằng quá trình này là một phần tự động của công ty quản lý công ty trong Ngoài yếu tố con người và tài chính.

Kinh nghiệm và các cải tiến của chúng tôi

Sự tiếp cận của nhân viên với hệ thống quản lý.

Sau khi kết thúc đánh giá, hãy tham khảo các ý kiến từ nhân viên, để nhận thấy được lợi ích từ công việc của các chuyên gia đánh giá, chuyên môn, phương pháp tiếp cận của nhân viên và làm rõ các câu hỏi và chất vấn.

4.2. Tính lan truyền của hồ sơ.

Quản lý tài liệu lưu hành ra bên ngoài. Trong lĩnh vực thực phẩm có một số lượng lớn các văn bản pháp quy trong nước và quốc tế. Đó là điều cần thiết để thiết lập một hệ thống đáng tin cậỵ đối với việc quản lý, thu thập , cập nhật, cũng như truy cập nhanh chóng và thích hợp áp dụng đối với những người chịu trách nhiệm. Các yêu cầu tiêu chuẩn, và những yêu cầu vượt quá sự yêu cầu của pháp luật cần được lập thành hồ sơ. Một hệ thống tự động đơn giản dễ tiếp thu sẽ trợ giúp rất nhiều, tốt nhất là sử dụng các công nghệ mới để giảm thiếu các gánh nặng , tạo cho nhân viên có thể nhanh chóng tiếp thu, đồng thời cho phép phân tích quản lý cấp trung và cao hơn.

7.9.Xác định và truy xuất nguồn gốc

Đặc biệt trong lĩnh vực bán hàng, sản xuất và vận chuyển thực phẩm, yếu tố này là cực kỳ quan trọng. Dựa trên logic của truyền thông trong bối cảnh "chuỗi thức ăn" từ các nhà sản xuất các loại cây trồng được hình thành từ các nhà sản xuất phân bón. Vị trí địa lý của các nhà sản xuất, nhà sản xuất thiết bị phục vụ việc thu hoạch, nhà sản xuất vật liệu đóng gói, thông qua bộ phận chế biến chính, vận chuyển, lưu kho, phân phối, quá trình xử lý thứ cấp, đến tay người tiêu dùng thực phẩm cuối cùng.

8.Phê chuẩn, xác minh và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Các yếu tố phức tạp nhất của tất cả các hệ thống, bao gồm cả quản lý an toàn thực phẩm là xem xét lại chiến lược dù tất cả các biện pháp với nhau, hoặc kết hợp thê nào để có thể để giảm thiểu và loại trừ rủi ro được dự báo đối với hệ thống này.

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi đối với các yếu tố được chọn lựa của tiêu chuẩn.

7.4. Phân tích và xác định rủi ro.

Đây là một thành phần thiết yếu của hệ thống. Giả sử các rủi ro có thể phát sinh đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tổ chức của bạn, căn cứ vào các kiến thức nghệ thuật, đặc điểm của sản phẩm, kiến nghị của địa phương và quốc tế. Điều này có thể bao gồm kinh nghiệm, đặc trưng dịch tễ học và địa lý. Cách tốt nhất là thu thập được càng nhiều khả năng càng tốt cho việc phân tích các thông tin có sẵn và tối ưu nguồn lực. Phải xem xét tất cả các bước (từ sự xuất hiện của nguyên liệu thông qua sản xuất, chế biến để phân phối), có thể có ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm và những rủi ro phát sinh. Hãy xem xét các nguy cơ do hóa học, vi sinh vật và vật lý (ví dụ: bức xạ), cơ khí. Đối với vi sinh vật nguy hiểm đặc biệt được biết đến nhiễm khuẩn (Salmonella, Campylobaktria, vv), ký sinh trùng (đặc biệt là thịt) và virus hoặc prion (bệnh Creutzfeld-Jacob). Những rủi ro từ các hóa chất được biết đến rộng rãi và rất phổ biến. Ngoại trừ các chất độc hại chính (ví dụ như độc tố nấm mốc tự nhiên, vv), chúng tôi chỉ có thể đưa ra ví dụ về các chất từ một môi trường nơi có các nguyên liệu thô gây nguy hiểm như chất gây ô nhiễm (dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, hợp chất nhân tạo (PCBs), hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs), kim loại nặng như chì, cadmium, thủy ngân, kháng sinh, kích thích tố); ô nhiễm trong lúc thu hoạch (dầu bôi trơn, dung môi) và ô nhiễm hạt (đất, đá, gỗ, thủy tinh, vv ...).

5.6. Thông tin.

Phải tập trung chú ý trong lĩnh vực truyền thông về an toàn thực phẩm, không chỉ để nhân viên của mình, mà còn tất cả các cộng tác viên bên ngoài, và các cơ quan quản lý, nhà cung cấp và đặc biệt là khách hàng của bạn nắm được. Khách hàng càng hiểu rõ sản phẩm thì họ càng tin tưởng vào nó.

5.6. FSMS và quảng cáo tiếp thị

Yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là vì lợi ích chung của tất cả chúng ta. Nó không chỉ có riêng trong nhu cầu của khách hàng cuối cùng, mà còn trong chuỗi thức ăn, trong các yêu cầu quy định của địa phương. Vấn đề an toàn thực phẩm rất nhạy cảm với con người. Khi một nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất đánh mất sự tin tưởng, họ sẽ khó lấy lại một lần nữa sự tin tưởng.

ISO 9001 a ISO 22000

Authors of ISO 22000 have choosen the simmilar principles as in QMS, and good integrability. This in the advantage for companies with already implemented QMS to upgrade or enlarge the managament system to FSMS, there are common elements (documentation management, internal audits, evaluating of the processes, communication). This is big helps for FSMS implementation. This condition we are taking into account, when preparing integrated offers. Its costs saving option.

Certification process

If you have received our offer and wish to become more familiar with the certification progress, you can download

here.

Contact us
84-2466.800.905
T Hsinyi

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Sep 19 2014 12:00AM NEW ISO 27001 ACCREDITATION

LL-C (Certification) was successfully assessed for offering and providing the audits in accordance to ISO/IEC 27001:2013 standard.

older news