Giám định kỹ thuật

Giám định kỹ thuật

Tại sao nên sử dụng dịch vụ giám định của chúng tôi ?

LL-C có mạng lưới giám định viên đủ năng lực trên toàn thế giới. Chúng tôi kết hợp kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của người giám định viên với việc kiểm tra thường xuyên trong quá trình sản xuất, lắp ráp trong phạm vi lắp ráp rộng và kiểm tra thiết bị phức tạp. Đối với giám định các sản phẩm đơn giản (kiểm tra số lượng, chức năng và việc đóng gói), chúng tôi có thể đưa ra giá cả phù hợp nhờ mạng lưới giám định viên tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Theo tiêu chuẩn của chúng tôi, khi chào giá chúng tôi cung cấp sơ yếu lý lịch khuyết danh của giám định viên cho khách hàng để xem xét trước về kinh nghiệm của giám định viên. Chúng tôi luôn tìm kiếm phương pháp giám định mang tính khả thi nhất trong khi vẫn giữ chi phí hợp lý và luôn luôn xem xét các chi phí liên quan đến chi phí khách hàng một cách đầy đủ, bao gồm chi phí cho mẫu thí nghiệm, chi phí vận chuyển, chi phí đi lại và yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chi phí thời gian.


Khi nào phải trả phí cho các dịch vụ giám định bên ngoài?

Các quá trình lắp ráp đặc biệt.

Khi việc cung cấp các sản phẩm đặc biệt gặp khó khăn (các đơn vị đầu tư, các công trình xây dựng, thiết bị phức tạp). Do đó, trong trường hợp không có sản phẩm hàng loạt nào tham gia, nhưng việc cung cấp có thể bị tổn thất tài chính ở phạm vi lớn do ảnh hưởng của lỗi nào đó. Đối với các sản phẩm sản xuất hàng loạt, việc thay thế sản phẩm không gặp trở ngại, nhưng đối với các dự án quy mô lớn, nguồn cung cấp phụ kém chất lượng có thể gây ra việc chậm trễ trong quá trình thực hiện.

Nhà cung cấp ở xa.

Chúng tôi có sẵn một mạng lưới toàn cầu và các giám định viên của chúng tôi ở gần các nhà sản xuất hơn so với đại diện của khách hàng. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ giám định từ một ngày tới thường xuyên hoặc lặp lại tại cơ sở sản xuất.

Do yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi có thể sắp xếp dịch vụ giám định như chức năng kiểm tra, đánh giá, đo lường hoặc hoàn thành các tài liệu, chứng chỉ theo yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền đối với các sản phẩm tùy vào yêu cầu pháp luật của nước nhập khẩu.

Phạm vi và các hình thức của giám định kỹ thuật

Kiểm tra tính hoàn chỉnh của dự án.

Đây là hình thức giám định được thực hiện từ giai đoạn dự thảo đối với việc giám định xây dựng hoặc tài liệu sản xuất, sau đó là giám định trong quá trình sản xuất, lắp ráp, hoặc sửa chữa các thiết bị kỹ thuật, cho tới công đoạn hoạt động cuối cùng và công đoạn kiểm tra đánh giá. Đối với loại hình giám định này, LL-C thường cung cấp một quy trình giám định độc lập để khách hàng phê duyệt.

Tham gia trong quá trình sản xuất và kiểm tra.

Khách hàng- người đưa ra yêu cầu giám định, thường xác định phạm vi của các hoạt động giám định và kiểm tra theo quy trình. Sau đó LL-C kiểm tra tính phù hợp của các tài liệu được cung cấp bởi khách hàng với các biểu mẫu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt, các quy trình và các điều khoản trong hợp đồng hoặc tham chiếu tới các tiêu chuẩn thông thường sẵn có. Hoặc báo cáo kiểm tra hoặc giấy chứng nhận về sự phù hợp sẽ được ban hành.

Đưa ra sự phù hợp với các yêu cầu pháp luật.

Dựa trên cơ sở dự án được khách hàng đưa ra, LL-C sẽ xác định các yêu cầu bổ sung về mặt pháp luật của quốc gia, sự phù hợp cùng lúc được xem xét trong thời gian sản xuất, hoàn thành hoặc kiểm tra việc hoạt động. Loại hình dịch vụ này thường được sử dụng cho các nhà cung cấp mà các thiết bị được chuyển tới nước thứ 3.

Giám định như một công cụ ngân hàng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám định về số lượng, chất lượng và việc đóng gói trong trường hợp khách hàng thanh toán qua chứng thư (LC) và một trong những tài liệu cần thiết là bản chứng nhận của một bên thứ ba độc lập.

Công cụ công bố về sự phù hợp

Tuyên bố về sự phù hợp của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc nhà điều hành.

Đối với một số lĩnh vực, việc công bố về sự phù hợp đưa ra bởi nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp là cần thiết để kiểm tra việc tuân thủ (ví dụ như đánh dấu CE), báo cáo giám định của bên thứ ba là một tài liệu hợp pháp để cấp giấy chứng nhận. Chúng tôi sử dụng kinh nghiệm thực tế để giúp các nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc người khai thác thiết bị tìm ra giải pháp tối ưu cho việc hợp tác từ xác định yêu cầu cơ bản, kiểm tra, cho tới các dịch vụ giám định.

China and Far East

Growing production of the goods in China makes us to reinforce our activities in this area. We are able to protect your interest thanks to a wide range of services from initial assessment of technical capability level of your supplier (technical equipment and qualification) through quality inspections and quantity produced and dispatched up to the full project coordination. We coordinate our activities from our office in Hong Kong.

Our branches

We have available many in-house and outsourced inspectors, particularly in the field of the supplies of:
- welded steel structures
- equipment for crude oil and natural gas mining
- equipment for mining of ores
- casting products
- engineering products
- construction products

Contact us
84-2466.800.905
T Hsinyi

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Sep 19 2014 12:00AM NEW ISO 27001 ACCREDITATION

LL-C (Certification) was successfully assessed for offering and providing the audits in accordance to ISO/IEC 27001:2013 standard.

older news