Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm

Tại sao bạn nên thực hiện chứng nhận sản phẩm đối với chúng tôi?

Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm một giải pháp kinh tế nhất phù hợp với mục đích đánh giá về phù hợp của sản phẩm đối với các yêu cầu đưa ra. Để đạt được mục tiêu đánh giá, chúng tôi thực hiện theo cách tốt nhất thông qua một phương pháp tối ưu bằng cách kiểm tra trong phòng thí nghiệm, bằng cách mô phỏng theo các điều kiện sử dụng, hoặc bằng cách xác minh thông qua các tính toán lý thuyết hay kết hợp các phương pháp ở trên, trừ trường hợp các tiêu chuẩn hay quy định chỉ định phải theo một phương pháp cụ thể. Chi phí luôn được xem xét từ quan điểm chi phí tổng hợp gồm chi phí của việc tạo các mẫu, chi phí vận chuyển, đi lại của đánh giá viên, và yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chi phí thời gian đối với một khách hàng cụ thể. Là một tổ chức có mạng lưới kinh doanh tại hàng chục quốc gia trên toàn thế giới, chúng tôi cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn cầu.

Yêu cầu sản phẩm chất lượng cao

Đánh giá sự tuân thủ đối với tiêu chuẩn.

Chứng nhận sản phẩm cần được quốc tế công nhận với điều kiện sản phẩm được đánh giá phải đáp ứng được các yêu cầu đã xác định và được chấp nhận trước, được đưa ra như là một quy tắc trong các tiêu chuẩn hoặc các tài liệu kỹ thuật khác mà sản phẩm này phải tuân thủ. Việc đánh giá về sự phù hợp, áp dụng đối với một sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ nhất định, được kiểm soát bởi cùng một tiêu chuẩn, được coi như là chứng chỉ về sự hợp chuẩn. Các yêu cầu được xác định theo các tiêu chuẩn, trong các điều kiện nhất định, đáp ứng theo yêu cầu của các bên, cụ thể là điều kiện mà chúng được đưa ra và công bố theo lý thuyết. Việc công bố sự phù hợp phải được ban hành và sản phẩm phải được đóng dấu CE. Nhà sản xuất đưa ra bản công bố hợp chuẩn CE sau khi được kết thúc thành công quá trình đánh giá sự phù hợp của sản phẩm đối với các yêu cầu phát sinh của các quy chuẩn kỹ thuật.

Phân loại sản phẩm và các yêu cầu cơ bản đối với sản phẩm.

Khi các sản phẩm đang được đánh giá, chúng được phân loại theo các đơn vị riêng biệt xác định tính phức tạp của chúng liên quan đến an toàn sử dụng. Đối với các sản phẩm có độ rủi ro thấp (theo nghị định cụ thể của chính phủ), nhà sản xuất có thể đánh giá sự phù hợp của sản phẩm thông qua các nguồn riêng. Đối với sản phẩm có tính rủi ro cao hơn thì việc đánh giá sự phù hợp phải được thực hiện bởi một tổ chức có thẩm quyền.

Các ngành công nghiệp và sản phẩm

Xây dựng:

Các sản phẩm xây dựng được cân nhắc bởi nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu như những sản phẩm được vĩnh viễn tích hợp vào các tòa nhà với điều kiện các thuộc tính của nó có thể có ảnh hưởng đến ít nhất một trong những yêu cầu cơ bản đối với công trình xây dựng, việc loại bỏ hoặc thay thế các sản phẩm vĩnh viễn thay đổi tính chất của công trình xây dựng.

Các sản phẩm tiêu biểu trong ngành công nghiệp xây dựng: - Xi măng, vôi, thạch cao.
- Kết cấu thép hình, tấm kim loại.
- Sản phẩm có cấu trúc rắn (chịu lực) và gỗ phiến dán.
- Kết cấu thép hình, tấm kim loại.
- Cửa sổ, cửa mái, cửa ra vào.


Công nghiệp cơ khí.

Ngành công nghiệp cơ khí là một ngành công nghiệp khá phổ biến và đa dạng bao gồm: máy móc, thiết bị, thiết bị sử dụng năng lượng cơ học, ngoại trừ máy bay, xe hơi và động cơ pit tôn, máy móc nông nghiệp và lâm nghiệp, công cụ máy móc và thiết bị đặc biệt khác .

Sản phẩm tiêu biểu được sử dụng trong ngành công nghiệp cơ khí:
- Các bộ phận tách rời của các máy công cụ và thiết bị đặc biệt khác.
- Thang máy.
- Cáp treo.


Thiết bị áp lực.

Ngành công nghiệp thiết bị áp lực bao gồm rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Thiết bị áp lực thường được mô tả như một bình chứa mà phần thân được thiết kế và sản xuất để làm đầy với một môi trường áp lực nhất định, bao gồm cả các bộ phận được gắn trực tiếp với nó cho tới điểm kết nối với các thiết bị chịu lực khác. Một đại diện khác của thiết bị áp lực là các đường ống vận chuyển chất lỏng với điều kiện các ống dẫn được kết nối với nhau tạo thành một hệ thống áp lực, chúng bao gồm các yếu tố kết nối với các bộ phận tiếp xúc với áp lực như các mép gờ, các nhánh, các khớp nối, phần trợ giúp và các phần khác.


Sản phẩm công nghiệp đồ chơi.

Trước khi đưa một món đồ chơi ra thị trường, nhà sản xuất phải thực hiện thủ tục đánh giá sự phù hợp theo quy định nêu trong Nghị định quốc gia, để chứng minh rằng đồ chơi đó đáp ứng được những yêu cầu cơ bản. Các yêu cầu cơ bản áp dụng cho đồ chơi quy định trong đồ chơi không chứa các hóa chất hoặc hỗn hợp có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn hay sức khỏe của người dùng hoặc các bên thứ ba sử dụng, theo cách thức xác định hoặc có thể dự đoán được đối với các hành vi thông thường của trẻ em, đặc biệt là những đồ chơi dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi hoặc cho các nhóm tuổi được quy định cụ thể khác.

Chứng nhận về quy trình và dịch vụ

EN ISO 3834:2005 – Chứng nhận về quá trình hàn.

Quá trình hàn được phân loại như là một quá trình đặc biệt mà kết quả không phải lúc nào cũng xác định được thông qua việc kiểm tra sau khi kết thúc hàn. Do vậy, chất lượng của mối hàn phải được kiểm tra ngay trong quá trình sản xuất chứ không phải chờ kiểm định và kiểm tra các sản phẩm cuối cùng, theo cách thức quản lý phù hợp đối với quá trình hàn. Việc quản lý này có thể được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 3834:2005 để đảm bảo chất lượng của các mối hàn đối với sản phẩm cuối cùng, và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy định. Nhà sản xuất được cấp chứng nhận phải chứng minh được sự tuân thủ theo các nguyên tắc của tiêu chuẩn- sự thực hiện quá trình hàn chất lượng cao theo yêu cầu của tiêu chuẩn sản phẩm hoặc các quy định khác. This standard forms a background document for the purposes of proving the conformation and certification of products manufactured through the welding process. A certified manufacturer proves the fulfilment of all the principles of the standard – the carrying out of the high-quality welding process within the requirements of product standards or other regulations.

EN ISO 22716:2007 – Thực hành sản xuất tốt (GMP):

Tiêu chuẩn này được quy định cụ thể cho ngành công nghiệp mỹ phẩm trong khi có tính đến các nhu cầu đặc trưng của ngành công nghiệp này. Nó đưa ra tổ chức và thực hành lời khuyên làm thế nào để kiểm soát nguồn nhân lực, kỹ thuật và các yếu tố quản trị có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thực hành sản xuất tốt (GMP) cung cấp hướng dẫn phương pháp liên quan đến sản xuất, kiểm tra, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm, và đưa ra thực tế phát triển của hệ thống quản lý chất lượng bằng cách mô tả các hoạt động của nhà máy sản xuất mà là dựa trên kiến thức khoa học có giá trị và đánh giá rủi ro. Nhiệm vụ của việc thực hành sản xuất tốt (GMP) là xác định do hoạt động mà nó có thể để có được những sản phẩm đáp ứng các thuộc tính cần thiết. The task of the good manufacturing practice (SVP) is to define the activities owing to which it is possible to get the product that meets the required properties.

International validity

As a basic condition for establishing the requirements for a product we always choose the most internationally recognized standards and regulations, which gradually extend its accreditation to cover the widest requirements of its customers. We can provide special certificates as required by countries that have established special requirements for a particular product.

Certification process

If you have received our offer and wish to become more familiar with the certification progress, you can download

here

Contact us
84-2466.800.905
T Hsinyi

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Sep 19 2014 12:00AM NEW ISO 27001 ACCREDITATION

LL-C (Certification) was successfully assessed for offering and providing the audits in accordance to ISO/IEC 27001:2013 standard.

older news