Система за управление на качеството (QMS)

Система за управление на качеството (QMS)

Защо ISO 9000 ?

Изминаха едва 20 години, през които ISO 9001 успя да се наложи сред няколко стандарта засистемен контрол на световния пазар. В маркетинговите условия той става най-познатият и използван стандарт. Над 1.000,000 сертификата са издадени по целия свят. Какво се крие зад този успех? Вероятно определена простота и универсалност: както и достъпността му за средни и малки фирми, и със сигурност приложението му в бизнес сферите за продукти и услуги.

Опит и усъвършенстване

Подходът на служителите Ви към системата за контрол.

След завършека на одита, попитайте няколко Ваши клиенти за мнението им как виждат одиторския принос към тяхната работа, неговата компeтентност и колко лесни за разбиране са били въпросите. Ако желаете системата за контрол въвВашата фирма да не бъде формален, служителите трябва да го приемат като успешен и да го подкрепят. С подхода си нашите одитори се стараят да поoщрят интереса.

Обхват на нашите записи.

ISO 9001 изисква запазването на различни записи за резултатите от Вашите процеси. Ние прилагаме най –добрия подход, правейки оптимален брой записи, защото те са съществена част от вземането на решението при контрола; колкото повече, толкова по-добре, но само при положение, че записите не натоварват прекалено служителите. Започвайки от принципа, че записите трябва да бъдат направени автоматично, освен ако подходящ софтуер не спомага за това, задължително опитайте да вкарате в употреба съществуващи бланки(форми) и утвърдени за Вас практики.

“Изискванията на стандарта” и Вашите практики.

Ако фирмата използва технологичи подходи, които Ви гарантират преднина пред Вашата конкуренция или значителни спестявания, не ги променяйте. Никакви “изисквания на стандарта” не могат да променят нещо, което вече функционира добре, по революционен начин. Нашите одитори, се концентрират там където не постигате резултати според очакванията Ви и преди всичко върху нарастващите изисквания на клиентите.

Нашият подход към избрани елементи от стандарта

5.3. Политика на качество.

Това е част от стратегията на фирмата. Със следване на определена политика на качество, се определя бъдещата тенденция и виждане за нуждите на клиентите и техните решения. По време на одита, от една страна оценяме дали политиката на качеството се придържа към общата стратегия на фирмата, или е формирана повърхностно и неразбираемо. От друга страна оценяме обективността й към възможностите на фирмата.

7.2.2 Преглед на изискванията свързани с продукта.

От опит знаем, че най- честите оплаквания на клиента - неразбиране или объркване, възникват вследствие на неправилно определяне на неговите нужди. Решението е в ясно и разбираемо деклариране на параметрите на продуктите, условията за експлоатация или присъствие в оферта (каталог, интернет, пакет). Решението е в детайлна оценка на нуждите на клиента или неговите цели при използуването на Вашите продукти или услуги. По време на одита ние се концентрираме върху напредъка и опита на служителите за преразглеждане на изискванията.

7.5.3 Идентификация и проследяване.

Не е нужно да се идентифицират отделни части или продукти, ако е доказано, че методът за технологичнoто им производство, гарантира тяхната незаменимост. Освен това ние изискваме въвеждането на сигурен метод за идентификация или запазване на иформацията, така че по време на спор, претенции или най- обикновен анализ, да знаем за кой отделен продукт говорим.

8.2.3 Измерване и наблюдение на процесите.

Вероятно това е най- малко популярният елемент. Но с неговото добро и неформално приложение може да се спести извършването на някои индивидуални измервания.

1. ISO 9001 и маркетингът

Ще помогне ли системата за управление на качеството на маркетинга?

Всъщност е обратното – маркетингът трябва да създава изисквания към системата за управление на качеството. Важно е как качеството се възприема от клиента. Има редица области, в които изпълнителят (доставчикът) се задоволява с изпълнението на изискванията на стандартите, отнасящи се до изделията, докато трябва да се има предвид, че клиентът възприема качеството не просто като полезни качества на продукта, а възприема и качеството на съпътстващите услуги, както и начина на комуникация. В редица области няма стандартизирани изисквания към качеството, или пък стандартите не съумяват да реагират на съвременните тенденции. Затова ключов фактор е вътрешноведомствената маркетингова информационна система, която позволява на мениджмънта да взима правилни стратегически решения, отнасящи се до иновациите в продукцията или например само да предприема промени в процесите за повишаване на качеството. При одитите се насочваме към процесите за управление на маркетинга, към оценяването на тяхната действеност и ефективност, към интеграция със системата за управление на качеството и най-вече към системата за грижа за клиента. При малки фирми не се налага да се създават специализирани маркетингови процеси, достатъчно е да се въведе в рамките на фирмата определен начин на мислене, насочен към клиента, и да се подобри вътрешноведомствената комуникация.

Добра система за управление на качеството е тази, която съумява да се приспособява гъвкаво към изискванията на маркетинга.

Наръчник за качеството

Да се напишат и съберат в наръчник за качеството ръководните принципи е дълга, дори досадна работа. Би било за предпочитане да се посвети времето и ресурса на компанията на продължителното подобрение на системния контрол съгласно ISO 9001, на създаването на принципни решения и курсове за обучение на персонала, отколкото да се набляга на подобряване на семантичния език на наръчника- цитираме думи на наш клиент, след като ги адаптирахме към официалния стил на английския. Не е целесъобразно да се трупа документация, описваща всеки детайл. Това е като цел, доказваща изпълнение изискванията на ISO 9001 и преди всичко неговата употеба за ефективен контрол и усъвършенстване.

Сертификация

Ако сте получили офертата ни и желаете да бъдете запознат с процедурата по сертифициране, може да свалите от

тук.

Свържете се с нас
+359 2 932 9077
angeligi

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA registration

We started a personnel certification project under the Italian accreditation (ACCREDIA) with a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

older news