CE značka a související předpisy

Povinné označení výrobků dle směrnic Společenství

Označení CE musí nést určité výrobky, na které se vztahují směrnice Společenství. Jedná se o výrobky vyrobené v členských státech a rovněž o výrobky z třetích zemí určené pro země Společenství. Označení CE znamená, že daný výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic.

Grafická podoba označení je daná a nelze ji měnit. Značka CE musí být umístěna na výrobku, obalu výrobku, návodu k použití a na záručním listu. Další podmínkou označení je čitelnost, dobrá viditelnost a nesmazatelnost. Zároveň výrobek nesmí nést podobné či zaměnitelné označení.

Postup posouzení shody výrobků


Modul A: Vnitřní kontrola výroby
Modul B: ES přezkoušení typu
Modul C: Shoda s typem
Modul D: Zabezpečování jakosti výroby
Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků
Modul F: Ověřování výrobků
Modul G: Ověřování celku
Modul H: Komplexní zabezpečování jakosti

Příklady výrobků, kterých se týká označení CE


Stavební výrobky
Strojní zařízení
Hračky
Jednoduché tlakové nádoby
Elektrická zařízení
Zdravotnické prostředky
Osobní ochranné prostředky

Proč posuzovat výrobky s námi


Poskytujeme technickou pomoc v rámci sestavení programu zkoušek
Případně sami provedeme posouzení shody
Máme mnohaleté zkušenosti z řady oborů
Disponujeme sítí laboratoří pro odzkoušení výrobků
Disponujeme odborníky pro případ ověření parametrů výrobku teoretickým výpočtem či posouzením technické dokumentace
Zajistíme speciální certifikáty podle požadavků zemí se speciálními požadavky na konkrétní výrobek

Co získáte na základě označení CE


Obdržíte mezinárodně uznávané označení výrobků
Splníte povinnost shody vlastností výrobků dle příslušních směrnic
Získáte možnost uvést výrobek na trh v rámci Společenství

Máte-li zájem o posouzení shody na vašich výrobcích, kontaktujte nás. Rádi vás celým procesem provedeme.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality