Certifikace systémů řízení

Proč certifikovat?

Certifikace je nezávislé ověření účinnosti systému procesního řízení společnosti. Zkušení odborníci z vnějšího prostředí upozorní na nedostatky, navrhnou kroky ke zlepšení a zároveň mohou podpořit jednodušší a rychlejší aplikování změn v systému firemních procesů.

Integrovaný systém řízení

Kvalita produkce, vliv na životní prostředí, bezpečnost práce a informací, energetická spotřeba

Optimalizace těchto klíčových parametrů umožňuje nalézt nejvhodnější řešení v oblasti investic, procesních změn nebo řízení lidských zdrojů.

Systém řízení a investice

Při výběru nových zařízení je potřeba posoudit vliv na parametry kvality produkce, energetické spotřeby, vlivu na životní prostředí, či rizik bezpečnosti práce. Ucelený systém plánování výrazně zkracuje délku optimalizace procesů.

Lidské zdroje

Výběr, školení, motivace a vedení zaměstnanců je stále nákladnější záležitostí. Integrovaný přístup napomáhá ke značným finančním i časovým úsporám.

Certifikace výrobku

Zkoušení a testování výrobku je základní podmínkou jak zjistit jeho vlastnosti z hlediska kvalitativních parametrů, vlivu na životní prostředí nebo případných rizik při jeho používání spotřebiteli. Požadavek na dosažení parametrů zkoušením typového výrobku vedl logicky k následnému požadavku na zajištění stejných parametrů ve výrobě celé série.

Certifikace systému

Certifikace systému řízení je ve své podstatě kompromisem mezi testováním výrobku kus po kuse a ekonomickými kritérii. Certifikace systému je soubor opatření, jak zajistit neměnné prostředí a procesy, zajišťující zachování parametrů odzkoušeného typového kusu.

Certifikace a marketing

Marketing musí vytvářet požadavky na systém řízení kvality, environmentu a ochrany zdraví. Zákazníci vnímají nejen kvalitu výrobku, ale i podmínky za jakých byl ye vztahu k životnímu prostředí a pracovním podmínkám zaměstnanců vyrobeny.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality