ISO 14001

Management environmentálního systému (EMS)

ISO 14001

Systém řízení dopadu činností společnosti na životní prostředí

Integrace systémů řízení

Integrace systémů řízení ISO 14001 a ISO 9001

Integrovaný systém řízení přináší velké úspory v interních nákladech (lidské zdroje, integrace procesů, řídící dokumentace a rozhodování) i za konzultační a certifikační služby.

Výhody certifikace

Prestiž podniku v oblasti ochrany životního prostředí
Minimalizace rizika vzniku havárií
Minimalizace rizika vzniku havárií
Plnění právních předpisů
Snížení nákladů na výrobu, energie a materiál

Řízení dokumentace

Řešením je společná řídící dokumentace strukturovaná dle potřeb a existujících procesů ve firmě, do níž jsou zapracovány požadavky obou norem.

Pokud společnost používá efektivní kritéria výkonu procesů, není obtížné rozšířit hodnocení ekologických kritérií a procesu, aby bylo možné posoudit integrovaný způsob.

Návrh a vývoj

Při vývoji nových výrobků či služeb je třeba dbát na zákonné i interní předpisy týkajících se vlivu výrobních procesů i samostatného produktu na životní prostředí. Splnění ekologických kritérií a požadavků produktu na kvalitu posuzuje stejný tým. Obdobně pak probíhá testování a ověřování zkušebního vzorku.

Environmentální politika musí zahrnovat vizi a priority, které chce společnost vnímat širší komunita. Uvědomujeme si, že environmentální cíle nad rámec právních požadavků přinášejí dodatečné náklady, ale podle našich zkušeností víme, že dobré plánování v oblasti životního prostředí přináší značné úspory a umožňuje investovat do budoucnosti. Naši auditoři se však zaměřují na legislativní a další požadavky na dodržování předpisů, ať již existují nebo jsou plánovány a jsou velkou pomocí, zejména pro malé firmy, které nedokáží přesně určit rozsah právních požadavků a jejich interpretaci v praxi.

Hodnocení výkonnosti procesů

Pro ideální naplnění považujeme dobře připravené pokyny a pokyny, školení zaměstnanců a technické řešení. Zejména technické řešení k odstranění faktoru lidské chyby a nebezpečných operací upřednostňuje jejich realizaci, na rozdíl od spoléhání se na lidský faktor. Technické řešení může spočívat jak v kontrolních systémech, tak ve fyzických překážkách nebo v přechodu k modernějším a méně nebezpečným technologiím.

Pokud firma efektivně využívá kriteriální hodnocení výkonnosti procesů, není složité rozšířit hodnocení o ekologická kritéria a proces posuzovat integrovaně.

Nejnovější technologie umožňují monitorovat a analyzovat parametry vypouštěných látek do životního prostředí. Cena velkého počtu měřicích přístrojů je v rozmezí měsíčních nákladů jednoho zaměstnance, přestože víme, že existuje řada velmi drahých nástrojů, zejména pro průběžné měření. Investice do zařízení mají některé rychlé výnosy.

Záznamy

když nejsme obecně fanoušci generování velkého množství papírových záznamů v této oblasti, doporučujeme dlouhodobě ukládat co nejvíce dat z provedených měření. Doporučujeme také psaní záznamů v případech, kdy je naměřená hodnota významná odchylka. Tato položka by měla obsahovat popis příčiny odchylky od nápravných opatření.

Ekologické účetnictví

Co je to ekologické účetnictví

Jedná se o integrovaný systém, kdy společnost mění své vlastní účetnictví s ohledem na vnitřní a vnější environmentální náklady. Nelze významně se lišit od manažerského účetnictví, je to jen část každého výdaju a příjmy jsou zaznamenány vliv parametrů na životní prostředí.

Systém rozšíření

Tento systém na mikroekonomické úrovni je nepovinný a ne standard ISO 14001. Z těchto důvodů není dosud v praxi běžné, ale z našich zkušeností víme, že mnoho středních firem uplatňuje tuto metodu a kladné hodnocení příspěvku vzniká. Z krátké budoucnosti se očekává její další expanze.

ISO 14001 Audit.

Vzhledem k tomu, že v ISO 14001 není vyžadováno vedení environmentálního managementu, nemusíte se obávat negativních výsledků auditu. Nicméně naši auditoři se při auditu zaměřují na způsob zaznamenávání a analýzu dopadu činnosti vaší společnosti na životní prostředí.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality