Certifikace ISO 20000-1

Management IT služeb (ITSM)

ISO 20000

Při poskytování služeb v oblasti informačních technologií hrají klíčovou roli faktory jako snižování nákladů, efektivita procesů a možnost pružně reagovat na změny. Touto problematikou se zabývá norma ISO 20000-1.

Norma ISO 20000-1 vychází ze standardu BS 15000 a řídí se dle ustanovení ITIL (IT Infrascructure Library). Systém řízení IT služeb vycházející ze standardu ISO 20000-1 vám umožní zefektivnit řešení vašich IT služeb, snížit procesní náklady a dlouhodobě předcházet nečekaným výpadkům či ztrátě dat.

Certifikaci normy ISO 20000-1doporučujeme všem firmám, které se zabývají poskytováním služeb souvisejících s informačními technologiemi.

Požadavky normy ISO 20000-1

Zajištění ochrany dat a přístupu pouze autorizovaným osobám
Zajištění zdrojů pro nečekané výpadky
Neustálé zlepšování procesů
Plánování a implementace manažerských služeb
Pravidelné aktualizace softwaru, hardwaru a kontroly rizikových činností

Co získáte na základě certifikace

Zvýšíte úroveň bezpečnosti a ochrany dat před ztrátou či zneužitím
Zvýšíte svou konkurenceschopnost
Snížíte své provozní náklady (zejména úspora času při opravování chyb až o 50 %)
Získáte možnost předcházet nečekaným výpadkům
Budete připraveni rychle se přizpůsobit změnám a inovacím v oblasti IT
Zefektivníte své procesy při poskytování IT služeb

Uvažujete nad aplikací systému řízení dle standardu ISO 20000-1 ve vaší společnosti? Kontaktujte nás. Zajistíme vám celý průběh certifikace od auditu až po zaškolení.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality