Certifikace ISO 20000-1

Management IT služeb (ITSM)

ISO 20000

Standard poskytuje řešení pro předcházení rizik neefektivního řešení IT služeb, jako jsou uživatelské nepříjemnosti, výpadky, špatné časové odezvy či dokonce ztráta a zneužití informací.

Norma a doporučení

Hlavní prvky normy

Plánování a implementaci managementu služeb
Plánování a implementaci nových nebo změněných služeb
Procesy dodávky služeb – dostupnost, kontinuita, kapacita, bezpečnost
Procesy vztahů
Procesy řešení – incident /problem management, management konfigurací, management změn
Procesy uvolnění.

Hlavní prvky standardu.

Norma ISO / IEC 20000-1 definuje požadavky na hlavní knihy ITIL a procesní přístup (a princip P-D-C-A) pro organizace, které chtějí dodávat řízené IT služby. A pro ty, kteří chtějí být úspěšní jak komerčně, tak pro potřeby svých zákazníků.

Standard obsahuje následující hlavní prvky:

Plánování a implementace manažerských služeb Plánování a implementace nových nebo změněných služeb Procesy poskytování služeb - dostupnost, kontinuita, kapacita, IT bezpečnostní management, reporting, SLM, rozpočtování ... Vztahy ProcesyResoluční procesy - řízení incidentů / problémů, Řídící procesy řízení konfigurace, řízení změn Procesy uvolňování

Mety

Certifikace podle ISO / IEC 20000-1 se rychle stává standardem kvality u poskytovatelů ICT služeb. A není to jen štítek, ale také umožňuje zlepšit kvalitu svých služeb a přiměřené uplatňování procesů pro monitorování a analýzu. To pak přispívá ke zvýšení úspěchu společnosti. Certifikovali jsme významného poskytovatele IT služeb, jako jsou Fujitsu-Siemens Computers sro, ČEZnet sro, Telefonica O2 Sevices Ltd.

Úspory nákladů

Úspory pracovní doby

Společnost se zavedeným systémem podle ISO 20000 uvedla o 50% snížení pracovní doby věnované opravám chyb. Čas strávený na začátku projektu je investice s více výnosy.

Konfigurace

Řízený přístup k akvizici hardwarových a softwarových společností může dosáhnout úspor především pro následnou údržbu systémů. Pokud je IT infrastruktura získána podle kritérií nezbytnosti, vzájemné kompatibility a dostupnosti služeb, můžete dosáhnout úspory pracovní doby věnované plánované údržbě až do 1/3 času.

Management změny

Realizace takového procesu také dosahuje úspory v čase. Například v případě interních změn v nastavení systému. Společnost může reagovat pružněji v případě změn požadavků zákazníků nebo změn v komunikaci s klienty a subdodavateli.

Bezpečnost

Norma ISO 20000, která přijímá požadavky normy ISO 27001 týkající se bezpečnosti informačních systémů, poskytuje nezměrné úspory v případě bezpečnostních incidentů.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality