CERTIFIKACE ISO 22301

Systém managementu kontinuity podnikání

ISO 22301

Obchodní rizika nebo některé nepředvídatelné události například enviromentálního charakteru mohou výrazně narušit chod celé organizace. Zajištěním kontinuálního chodu a větší odolnosti firmy vůči nečekaným událostem se zabývá mezinárodní norma ISO 22301.

Norma ISO 22301 specifikuje požadavky managementu s cílem zabránit či předcházet havarijním událostem, případně zajistit okamžitou reakci, aby došlo k eliminaci narušení chodu společnosti a rychlému navrácení do původního stavu.

Certifikaci standardu ISO 22301 doporučujeme všem firmám libovolné velikosti či oboru, které chtějí zajistit plynulý chod firmy navzdory nepředvídatelným událostem.

Požadavky normy ISO 22301

Zvýšení odolnosti organizace proti ohrožení
Zajištění pravidelných kontrol kritických činností organizace
Zajištění potřebných zdrojů, procesů a kompetentních osob pro kontinuální chod firmy
Pravidelné zlepšování systému řízení

Co získáte na základě certifikace

Získáte možnost odhalit a eliminovat potenciální hrozby
Minimalizujete prostoje během incidentů
Získáte možnost okamžitě reagovat na kritické situace
Minimalizujete náklady na mimořádné události
Získáte větší důvěru svých odběratelů
Posílíte výkonnost a konkurenceschopnost své firmy

V případě zájmu o certifikaci normy ISO 22301 nás kontaktujte. Zajistíme vám certifikaci včetně zaškolení.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality