Certifikace ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti informačních systémů

ISO 27001

Zajištěním bezpečnosti informačních systémů v organizacích se zabývá mezinárodně uznávaná norma ISO 27001.

Norma ISO 27001 definuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací v rámci firmy. Jejím hlavním cílem je ochrana dat a informací, aby nedošlo k jejich ztrátě či odcizení. To vede nejen ke snížení bezpečnostního rizika úniku informací, ale také k posílení důvěry firmy.

Certifikaci normy ISO 27001 doporučujeme všem firmám bez ohledu na její velikost či obor, které zpracovávají data prostřednictvím informačních technologií.

Požadavky normy ISO 27001

Definice systému řízení ochrany informací
Dostupnost přístupu k informacím v případě potřeby
Pravidelná údržba a zlepšování systému řízení

Co získáte na základě certifikace

Minimalizujete bezpečnostní informační rizika
Minimalizujete hrozby sankcí
Získáte důvěru dodavatelů a zákazníků
Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními

Máte zájem o certifikaci normy ISO 27001? Kontaktujte nás a my vás rádi celým procesem provedeme.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality