Certifikace ISO 45001/ OHSAS 18001 (BOZP)

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 45001

Bezpečnost práce je nezbytnou součástí úspěšného fungování firem. Cílem mezinárodně uznávané normy ISO 45001 je zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zároveň minimalizace vzniku chorob z povolání.

Norma ISO 45001 plně nahradila původní normu OHSAS 18001. Jejím zavedením dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a v neposlední řadě minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace. Prevence je vždy levnější, než odstraňování následků.

Certifikaci normy ISO 45001 doporučujeme všem firmám, jež chtějí v rámci svých procesů zvyšovat bezpečnost všech pracovníků. ISO 45001 můžete integrovat společně se standardy ISO 9001 a ISO 14001.

Požadavky normy ISO 45001

Definice kontextu organizace
Definice hierarchie řízení
Neustálé zlepšování procesů
Vedení a účast zaměstnanců
Plánování procesů s cílem zvýšení bezpečnosti a ochrany
Měření, hodnocení a dokumentace předem stanovených cílů

Co získáte na základě certifikace

Zvýšíte úroveň bezpečnosti a ochrany pracovníků
Podpoříte prevenci výskytu nemocí z povolání
Zvýšíte motivaci svých zaměstnanců
Minimalizujete náklady za incidenty
Splníte zákonné požadavky a předpisy
Snížíte organizační rizika
Zlepšíte svou pověst na trhu

V případě, že vás zajímá certifikace normy ISO 45001, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás provedeme celým procesem.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality