STANDARD ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 9001

V rámci rozvoje konkurenčního prostředí kladou zákazníci čím dál vyšší nároky na kvalitu výrobků a služeb. Normu ISO 9001 vytvořila Mezinárodní Organizace pro Standardizaci – International Organization for Standardization (ISO) s cílem zavést mezinárodní standardizovaný systém managementu kvality.

Systémy managementu kvality odpovídající standardu ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

Norma ISO 9001 patří mezi nejznámější a nejvyužívanější celosvětově uznávané standardy. Doporučujeme její certifikaci v organizaci libovolné velikosti a odvětví zabývající se výrobou či poskytováním služeb.

Požadavky normy ISO 9001

Identifikace a dokumentace veškerých procesů v systému
Finanční zajištění zdrojů pro realizaci procesů
Definice kritérií pro měření a následnou optimalizaci procesů
Zajištění komunikačních kanálů v rámci firmy

Co získáte na základě certifikace

Zvýšíte kvalitu svých výrobků a poskytovaných služeb
Zlepšíte funkčnost firemních procesů v rámci firemní struktury
Získáte možnost účastnit se výběrových řízení a tendrů ze strany státní správy
Posílíte důvěryhodnost firmy v očích veřejnosti
Snížíte své provozní náklady
Budete schopni pružně reagovat na změny a požadavky trhu

V rámci certifikace normy ISO 9001 vám rádi zajistíme potřebný audit a odpovídající zaškolení. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJPK)

rádi bychom Vás informovali o novém Metodickém pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (verze 2019), který byl vystaven Ministerstvem dopravy ČR. Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku dopravy. Po dobu 15 měsíců od nabytí účinnosti tohoto pokynu lze při prokazování způsobilosti k zajištění kvality postupovat podle původního znění (tedy podle verze 2013).

LL-C (Certification) dne 25/6/2020 započalo proces posouzení dle nových požadvaků. Žádost k certifikaci či převodu dle Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (verze 2019) bude možno podat v brzké době.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality