Technické inspekce

Proč provádět inspekci s námi?

LL-C disponuje globální sítí zkušených inspektorů. Společně s nabídkou zasíláme anonymní CV inspektora, aby objednatel mohl před potvrzením objednávky posoudit jeho zkušenosti. Vždy hledáme ekonomicky nejvýhodnější cestu s přihlédnutím na náklady za zkušební vzorky, dopravní náklady, cestovní náklady inspektora a v neposlední řadě časový faktor.

Kdy se vyplatí objednat externí inspekční služby ?

Unikátní celky

Technickou inspekci je potřeba provádět vždy, pokud jde o dodávky unikátních výrobků (investiční celky, stavby, složitá zařízení). Tedy v případech, kdy se jedná o dodávky, kde jakákoliv chyba může způsobit vysoké ekonomické ztráty.

Vzdálený dodavatel

Disponujeme globální sítí inspektorů, kteří jsou mnohdy blíže výrobci než zástupce odběratele. Nabízíme inspekci v rozsahu jednodenní návštěvy, případně trvalejší nebo opakovanou účast u výrobce.

Legislativní požadavky

Pokud nakupovaný výrobek podléhá legislativním požadavkům země dovozce, zajistíme inspekční služby, jako jsou funkční zkoušky, revize, měření nebo jen kompletaci požadovaných podkladů a certifikátů od kompetentních orgánů.

Rozsahy a typy technické inspekce

Kontrola kompletního projektu.

Tento typ inspekce je vykonáván již od fáze návrhu v rámci kontroly konstrukční nebo výrobní dokumentace, následně formou inspekce přímo při výrobě, montáži nebo opravách technických zařízení a provedení závěrečných funkčních a revizních zkoušek. Při tomto typu inspekce LL-C většinou vytvoří samotný inspekční postup, který předloží k závěrečnému schválení objednateli.

Účast při výrobě a zkouškách.

Zadavatel inspekce zpravidla vypracuje rozsah inspekční činnosti a zkoušek podle svých postupů. LL-C následně kontroluje shodu s podklady dodanými zadavatelem ve formě schválené technické dokumentace, postupů, ustanovení v kontraktech nebo odkazem na veřejně dostupné normy. Na základě výsledku vydá inspekční zprávu nebo osvědčení o shodě.

Zajištění shody s legislativními požadavky.

LL-C na základě základního projektu předloženého dodavatelem stanoví dodatečné požadavky vyplývající z legislativních požadavků cílové země, případně splnění těchto požadavků ověří při výrobě, kompletaci nebo funkčních zkouškách. Tento typ služby je zpravidla využíván při dodávkách, kdy generální dodavatel dodává zařízení do třetí země.

Inspekce jako bankovní nástroj.

Nabízíme kontrolu kvality, množství a balení v případech, kdy odběratel zajišťuje platbu prostřednictvím akreditivu (L/C) a osvědčení nezávislé třetí strany je jedním z požadovaných dokumentů.

Nástroj k prokázání shody

Prohlášení o shodě výrobce, dodavatele či provozovatele.

V určitých modulech, kdy v rámci posuzování shody (např. CE značka) je vyžadováno prohlášení o shodě výrobcem nebo dodavatelem, je inspekční zpráva třetí strany legitimním podkladem pro vydání tohoto osvědčení. S našimi zkušenostmi pomůžeme výrobci, dodavateli nebo provozovateli takovéhoto zařízení najít optimální řešení spolupráce od stanovení základních požadavků, provedení zkoušek po kompletní inspekční služby.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality