Strojní zařízení

Směrnice EP a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních

Posuzování shody strojních zařízení a certifikace strojů

ČSN EN 1570-1 - Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst

Společnost LL-C (Certification) nabízí

posouzení bezpečnosti strojních zařízení s ohledem na splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost dle Nařízení Vlády č. 176/2008 Sb.,
které stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

posouzení bezpečnosti strojních zařízení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních.

posouzení dle akreditovaných norem

posouzení průvodní technické dokumentace

technickou pomoc při posuzování shody, při provádění zkoušek vyžadovaných harmonizovanými technickými normami a vydávání ES prohlášení o shodě

Platná legislativa pro strojní zařízení


Pro Českou republiku:
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.
Nařízení vlády č. 170/2011 Sb., kterým se mění Nařízení Vlády č. 176/2008 Sb.,
o technických požadavcích na strojní zařízení.


Pro oblast EU:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.

Seznam aktualizovaných norem pro posuzování:

ČSN EN 1570-1 +A1:2015, ČSN EN 280+A1:2016 - (revize ze dne 10.4.2017)

ČSN EN ISO 13849-1:2017, ČSN EN ISO 13850:2017
ČSN EN 60204-1 ed.2:2007 - změna : A1:2009 - Oprava : Opr.1:2011
přidáno ke dni: 19/9/2017:
ČSN EN ISO 14122- 3:2017, ISO 11228-1:2003, ČSN EN ISO 11161:2007
ČSN EN 61310-1/2/3:2007 ed. 2

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality