Výrobková certifikace

Certifikace výrobků a posuzování shody


Certifikace výrobků se provádí za účelem posouzení shody vlastností výrobků, zda jsou v souladu s technickými a legislativními požadavky na daném trhu. Jde primárně o dodržování odpovídající kvality a bezpečnosti výrobků. Certifikované výrobky obdrží licenci k užívání příslušného označení (například značka CE).

Certifikace výrobku zahrnuje analýzu rizik, testování výrobků v akreditované laboratoři, porovnáváním vlastností a dohled nad kvalitou výrobku po dobu platnosti certifikátu.

Certifikaci výrobků doporučujeme všem výrobním firmám, které chtějí mít jistotu požadované kvality a shody vlastností svých výrobků s příslušnými požadavky.

Proč certifikovat výrobky s námi

Naši zkušení auditoři naslouchají potřebám zákazníků
Najdeme pro vás nejoptimálnější a nejekonomičtější řešení
Zaštítíme vaše požadavky na globální úrovni díky celosvětové působnosti
Testování provádíme již do dvou dnů od přijetí vzorků

Co získáte na základě výrobkové certifikace

Prokážete shodu vlastností výrobku s příslušnými předpisy a standardy
Posílíte důvěru zákazníků
Umožníte snadnou identifikaci svých výrobků
Zvýšíte kvalitu svých výrobků
Zvýšíte svou konkurenceschopnost
Snížíte rizika a náklady spojené s jejich odčiněním

Potřebujete provést certifikaci výrobků? Vyberte si z certifikátů, které nabízíme, nebo se na nás obraťte a my se s vámi rádi domluvíme na přesném postupu.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality