Vystavení WPQR

Kvalifikace postupu svařování

LL-C (Certification) poskytuje akreditovaná osvědčení o schválení svařovacích postupů WPQR. Zpravidla jsou zkoušky prováděny do dvou pracovních dnů od přijetí vzorků a dělí se na tři fáze. O výsledku je klient informován elektronicky během následujícího pracovního dne.

Kvalifikaci postupu svařování WPQR (Welding Procedure Qualification Record) vydal Český svářečský ústav, s.r.o. tyto zkoušky uznávají nadnárodní organizace a výrobci.

Certifikaci svařování WPQR doporučujeme všem firmám, které by rády zajistily konzistentní kvalitu svých svařovaných výrobků a zvýšit svou konkurenceschopnost.

Postup pro získání certifikace WPQR

Nedestruktivní zkoušky:
Vizuální metoda
Kapilární metoda
Metoda vířivých proudů
Ultrazvuková metoda

Destruktivní zkoušky
Tahová zkouška svarového spoje
Příčná zkouška tahem
Podélná zkouška ohybem
Příčná zkouška ohybem
Nárazová zkouška

Makroskopická, mikroskopická zkouška a jiné posouzení
Makroskopická zkouška
Posouzení tvrdosti
Prověření lomového chování svarového spoje
Zkouška vrubové pevnosti
Zkouška odolnosti vůči korozi
Metalografická zkouška
Zkouška mikrostruktury
Zjištění množství feritu - stanovení Feritového čísla

V rámci nejrůznějších typů zkoušek spolupracujeme s laboratoři po celém světě, kam můžeme v případě potřeby zaslat vzorky.

Co získáte na základě certifikace

Zajistíte odpovídající kvalitu svarů
Minimalizujete riziko závad a havárií
Získáte důvěru dodavatelů a zákazníků
Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality