Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης

Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης

Γιατί να αποκτήσω πιστοποίηση;

Μπορείτε να αγνοήσετε την απαίτηση ενός πελάτη σας, να έχει δηλαδή προμηθευτές ή υπεργολάβους με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης; Η πιστοποίηση είναι μια ανεξάρτητη επαλήθευση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού σας. Η πιστοποίηση προσφέρει επανειλημμένες αξιολογήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στον κλάδο σας, δίνοντας σας την δυνατότητα να πάρετε ιδέες για βελτίωση. Τέλος, ο επιθεωρητής μπορεί να συμβάλει για την ευκολότερη υιοθέτηση αλλαγών στις διεργασίες του οργανισμού σας.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συστημάτων

Η ποιότητα της παραγωγής, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η ασφάλεια στην εργασία, η ασφάλεια πληροφοριών, η κατανάλωση ενέργειας ...

Αυτές είναι οι βασικές παράμετροι που οφείλει κάθε εταιρεία να ελέγχει. Συχνά συμβαίνει μέτρα για τη βελτίωση μιας παραμέτρου, που επηρεάζει όμως αρνητικά κάποια άλλη παράμετρο και για αυτό προτείνεται η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης που επιτρέπει τον εντοπισμό της βέλτιστης λύσης στον τομέα των αποφάσεων, για αλλαγές σε διαδικασίες ή τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Σύστημα διαχείρισης και επενδύσεων

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, η προμήθεια καινούργιου παραγωγικού εξοπλισμού και ιδίως η αντικατάσταση εξοπλισμού επηρεάζει πολύ την επιχείρηση, στο εγγύς και απώτερο μέλλον. Ο προσδιορισμός απαιτήσεων για νέο εξοπλισμό, απαιτεί την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της επίδρασης σε παραμέτρους όπως η ποιότητα παραγωγής, η κατανάλωση ενέργειας, το περιβάλλον ή η διαχείριση άλλων κινδύνων.

Αλλαγές διεργασιών,

εάν υπάρχει τροποποίηση βασικών διεργασιών υλοποίησης έργου, συνήθως για την εξεύρεση των βέλτιστων ρυθμίσεων, η εταιρεία ξοδεύει χρόνο σε διερεύνηση και δοκιμή παραμέτρων. Στην περίπτωση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και βελτιστοποίηση της διαδικασίας μειώνεται σημαντικά.

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Η επιλογή προσωπικού, η εκπαίδευση, η θέσπιση κίνητρων γίνεται ολοένα και περισσότερο δαπανηρή υπόθεση. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση.

Πιστοποίηση Προϊόντων -> Σύστημα Πιστοποίησης

Πιστοποίηση προϊόντων

Η δοκιμή και εξέταση προϊόντων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή άλλοι κίνδυνοι, κατά τη χρήση του από τους καταναλωτές. Η απαίτηση για την καθιέρωση παραμέτρων δοκιμής ενός προϊόντος, οδήγησαν στην απαίτηση να καθιερωθούν οι ίδιες παράμετροι κατά την παραγωγή του.

Πιστοποίηση Συστήματος

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης είναι ουσιαστικά ένας συμβιβασμός, ανάμεσα στον καθολικό ποιοτικό έλεγχο και οικονομικά κριτήρια. Η πιστοποίηση συστημάτων, είναι ένα σύνολο μέτρων για την εξασφάλιση σταθερού περιβάλλοντος υλοποίησης διαδικασιών, και την διασφάλιση συγκεκριμένων παραμέτρων παραγόμενου προϊόντος.

Συμβιβασμός ή βελτιστοποίηση

Ο συνδυασμός της πιστοποίησης προϊόντος και συστήματος, αποτελεί την βέλτιστη λύση για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντος και διατήρησης του κόστους σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Certification
procedures

Πιστοποίηση και marketing

Η πιστοποίηση θα βοηθήσει μάρκετινγκ ?

Σήμερα ένα πιστοποιητικό δεν αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά προαπαιτούμενο. Πραγματικά, ωφελεί ότι κατά την διεξαγωγή επιθεωρήσεων από τον φορέα μας, επικεντρωνόμαστε στην αλληλεξάρτηση του marketing και του συστήματος διαχείρισης. Κατά τη γνώμη μας, το marketing οφείλει να δημιουργήσει τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης, όχι μόνο για τα σύστημα διαχείρισης ποιότητας αλλά και για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι πελάτες παγκοσμίως αρχίζουν να εστιάζουν την προσοχή τους όχι μόνο στην ποιότητα των προϊόντων, αλλά επιπλέον το υπό ποιες προϋποθέσεις σε σχέση με το περιβάλλον και συνθήκες εργασίας έγιναν.

Πιστοποιητικά και τελικοί καταναλωτές.

Τα πιστοποιητικά προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης πιστοποίησης, αξιοποιήθηκαν αρχικά στη σχέση μεταξύ αγοραστών και πωλητών σε εταιρικό επίπεδο, αργότερα δε εξελίχθηκαν ως προϋπόθεση στις δημόσιες συμβάσεις. Για μεγάλη χρονική περίοδο, ο τελικός καταναλωτής δεν ενδιαφερότανε για το αν η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί ή όχι. Σύμφωνα όμως με πρόσφατες έρευνες, ο τελικός πελάτης συχνά κατά την περιήγηση του στις ιστοσελίδες των εταιρειών, αναζητά την ύπαρξη πιστοποιητικών και συχνά αυτό γίνεται το κριτήριο για την αγορά του προϊόντος, ιδίως στις περιπτώσεις όταν η εταιρική επωνυμία δεν είναι ευρέως γνωστή στο κοινό.

Η ανάπτυξη της πιστοποίησης παγκοσμίως

Τα πλέον διαδεδομένα πιστοποιητικά, είναι τα πιστοποιητικά συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Προς το παρόν, η πιστοποίηση κατά ISO 9001, αποτελεί περίπου το 80% παγκοσμίως όλων πιστοποιητικών συστημάτων διαχείρισης. Πριν από 10 χρόνια η Ευρώπη ήταν κυρίαρχος της πιστοποίησης, ενώ σήμερα η Ασία εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί, μόνο στην Κίνα εκδόθηκε το 24% του συνολικού αριθμού των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στον κόσμο. Η εταιρεία μας αντιλαμβανόμενη το γεγονός, διαθέτει γραφείο στο Χονγκ Κονγκ.

Το μέλλον της πιστοποίησης συστημάτων

Ένα σύστημα διαχείρισης είναι απαραίτητο, για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Η βασική αρχή του plan-do-check-act υπάρχει σε κάθε αναπτυσσόμενη εταιρεία και ο κύκλος αυτός αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση για όλα τα πρότυπα. Ακριβώς όπως ανάγκη η ύπαρξη λογιστικού συστήματος, η συστημική προσέγγιση είναι απαραίτητο εργαλείο για την διαχείριση των επιχειρήσεων. Το ερώτημα είναι το μέλλον των εξωτερικών επιθεωρήσεων. Εάν η εξωτερική επιθεώρηση δεν χαρακτηρίζεται από τυπικότητα, είναι πάντοτε επωφελής για την εταιρεία. Οι πελάτες μας, μας έχουν πείσει για το παραπάνω.

Contact us
+(30) 210 4961964
chrysikopoulos.vagios

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Έχετε ενημερωθεί ότι τα πρότυπα πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 9001: 2008 και ISO 14001: 2004 λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2018. Τα αρχεία μας δείχνουν ότι δεν έχετε ακόμη ολοκληρώσει επιθεώρηση μετάβασης στις νέες αναθεωρήσεις αυτών των προτύπων ISO 9001: 2015 ή 14001: 2015.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA registration

We started a personnel certification project under the Italian accreditation (ACCREDIA) with a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

older news