Εκπαίδευση, κύκλοι και εργαστήρια επιμόρφωσης

Εκπαίδευση, κύκλοι και εργαστήρια επιμόρφωσης

Στελέχη επιχειρήσεων με προσόντα, το αξίζουν ...

Διαχέουμε την μακροχρόνια εμπειρία μας. Δεν είναι απαιτητό να ψάξετε πολύ, οι εισηγητές μας θα σας εξηγήσουν αναλυτικά βασικές αρχές, μοντέλα διαχείρισης ή θα σας καθοδηγήσουν, σε ατομικό επίπεδο, στις εξατομικευμένες ανάγκες σας για πληροφόρηση. Με βάση τις απαιτήσεις σας, διοργανώνουμε κύκλους επιμόρφωσης και εργαστηρίων διαφορετικής διάρκειας, από μια ημέρας έως μια εβδομάδας συμπεριλαμβανόμενης και την εξέτασης.


Εκπαίδευση

Σε ποιον απευθύνονται οι κύκλοι εκπαίδευσης ;

Διαχέουμε την μακροχρόνια εμπειρία μας. Δεν είναι απαιτητό να ψάξετε πολύ, οι εισηγητές μας θα σας εξηγήσουν αναλυτικά βασικές αρχές, μοντέλα διαχείρισης ή θα σας καθοδηγήσουν, σε ατομικό επίπεδο, στις εξατομικευμένες ανάγκες σας για πληροφόρηση. Με βάση τις απαιτήσεις σας, διοργανώνουμε κύκλους επιμόρφωσης και εργαστηρίων διαφορετικής διάρκειας, από μια ημέρας έως μια εβδομάδας συμπεριλαμβανόμενης και την εξέτασης.

Περιεχόμενο εκπαιδεύσεων.

Ο φορέας LL-C (Certification) είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης τόσο στα γραφεία του, όσο και στην έδρα του πελάτη. Ο φορέας LL-C (Certification), ο οποίος εξειδικεύεται στον χώρο πιστοποίησης, σας προσκαλεί στους εκπαιδευτικούς κύκλους και προγράμματα για τα στελέχη επιχειρήσεων και ειδικούς οι οποίοι επιθυμούν να επεκτείνουν την γνώση τους σε θέματα συστημάτων διαχείρισης και διοίκησης βάση διεθνών μεθόδων, σχετικά με την διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων σε έναν οργανισμό και άλλα εξειδικευμένα θέματα.


Σεμινάρια:


- Εσωτερικοί επιθεωρητές QMS, EMS και OHSAS
- EN 16001 εσωτερικός επιθεωρητής
- Εσωτερικός επιθεωρητής ISO / TS 16949:2009
- Εξωτερικοί επιθεωρητές QMS, EMS και OHSAS

Εργαστήρια

Προσφερόμενα εργαστήρια.

Ο οργανισμός LL-C (Certification), λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να ανταποκριθεί σε επίκαιρες ανάγκες που σχετίζονται με την πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή, ή εθνικά πρότυπα καθώς και με την αξιολόγηση προϊόντων και τις διαδικασίες εισαγωγής τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εργαστήρια έχουν σαν αντικείμενο, εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με παραγωγικές διαδικασίες, logistics, προφύλαξη υγείας και άλλους τομείς, στην βάση του να βρούμε τις βέλτιστες παραμέτρους λειτουργίας. Τα παραπάνω θέματα αναλύονται με ανοικτή προσέγγιση στα ετήσια εργαστήρια.

Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης.

Ο LL-C (Certification) είναι σε θέση υλοποιήσει εκπαίδευση, ανεξάρτητα του αριθμού συμμετεχόντων, στις εγκαταστάσεις της έδρας ή των υποκαταστημάτων της εταιρείας. Όντας εξειδικευμένος στις διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχων, φιλικά σας προσκαλούμε στους κύκλους εκπαίδευσης και σεμινάρια που διοργανώνουμε και τα οποία απευθύνονται σε αυτούς που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την γνώση τους στην λειτουργία διαχειριστικών συστημάτων, στην διαχείριση οργανισμών σύμφωνα με διεθνή εργαλεία διοίκησης, στην διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, τεχνικών ελέγχων και άλλα θέματα.

Τρέχων θέματα

- Qualifications of welding procedures (pWPS, WPQR, WPS)
- Responsibilities and duties of welding supervision (ČSN EN ISO 14731)
- Technical drawing and marking materials in drawings

Προσφερόμενα εργαστήρια για τον χώρο της υγείας

- Τεχνικές απαιτήσεις και ορθές πρακτικές σχετικά με τον εξοπλισμό δραστηριοτήτων του χώρου υγείας – Σύνταξη αναφορών ανεπιθύμητων παρενεργειών φαρμάκων και εξοπλισμού υγείας – ο ρόλος του ISO 9001 στην παροχή υπηρεσιών υγείας κατά την πιστοποίηση.

Προσφερόμενα εργαστήρια προετοιμασίας για την βιομηχανία τροφίμων

- HACCP έναντι ISO 22000 σαν συστήματα διαχείρισης και τα πλεονεκτήματα τους - Πρότυπο FSSC 22000:2010 και μια καινούργια προσέγγιση στην βιομηχανία τροφίμων (PAS 220) – Επικαιροποίηση του HACCP

Προσφερόμενα εργαστήρια προετοιμασίας για την βιομηχανία

- Εμπειρία στις διαδικασίες συγκόλλησης μετάλλων (pWPS, WPQR, WPS) – Υπευθυνότητες και καθήκοντα του επιβλέπων εργασιών συγκόλλησης (ISO 14731) – Τεχνικό σχέδιο και σήμανση υλικών στον σχεδιασμό.

Προσφερόμενα εργαστήρια προετοιμασίας για άλλους τομείς

- Μετρολογία και έλεγχος οργάνων μέτρησης στην παραγωγή – Στατιστικές μέθοδοι και η αξία τους στην αυτοκινητοβιομηχανία – Εισαγωγή προϊόντων στην αγορά της Ε.Ε.

Εκπαίδευση σε ένα διεθνή δίκτυο

Δραστηριοποιούμαστε σε δεκάδες χώρες ανα τη υφήλιο και είναι υποχρέωση μας να διαθέτουμε εξειδικευμένους συνεργάτες οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε. Παρότι η πλειονότητα των εκπαιδεύσεων σχεδιάζεται και πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα, αναγνωρίζουμε τις απαιτήσεις για την διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων στην τοπική γλώσσα και για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς τοπικούς συνεργάτες στην οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων. Σε περίπτωση που ο κύκλος εκπαίδευσης οργανώνεται από τον συνεργάτη μας, αξιολογούμε και εγκρίνουμε από πριν το πρόγραμμα εκπαίδευσης και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, ή εκδίδουμε πιστοποιητικό μετά την υλοποίηση.

Playing scenes, team management

Γνωρίζουμε ότι η πολύωρη παρακολούθηση διδασκαλίας είναι βαρετή. Ξεχωριστά κεφάλαια της εκπαιδευτικής ύλης διακόπτονται από συζητήσεις και αναπαράσταση, όπου ο βοηθός εισηγητής παρουσιάζει ένα πρόβλημα προς επίλυση που λαμβάνει χώρα σε μια επιθεώρηση, σε έναν έλεγχο, σε μια διαπραγμάτευση η μελλοντική συνεργασία. Ειδικά σεμινάρια συμπεριλαμβάνουν επίδειξη διαχείρισης ομάδας επιθεωρητών.

Contact us
+(30) 210 4961964
chrysikopoulos.vagios

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Έχετε ενημερωθεί ότι τα πρότυπα πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 9001: 2008 και ISO 14001: 2004 λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2018. Τα αρχεία μας δείχνουν ότι δεν έχετε ακόμη ολοκληρώσει επιθεώρηση μετάβασης στις νέες αναθεωρήσεις αυτών των προτύπων ISO 9001: 2015 ή 14001: 2015.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA registration

We started a personnel certification project under the Italian accreditation (ACCREDIA) with a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

older news