Информатичката технологија - услуги за управување

Информатичката технологија - услуги за управување

Зошто ISO / IEC 20000?

Во моментов, IT и IКТ услуги и алатки, влијаат на некој начин на секоја област на човековата активност или работа. Дали доставување хардверски и софтверски решенија, обезбедување на веб-просторот или домување, или управување со мрежен дизајн, контрола и подготовка на проекти за IКТ решенија, обезбедување на мобилни комуникациски и плаќање портали, програмирање на база на податоци, спроведување и др, се движите во областа на IКТ услуги - еден од најпознатите флексибилни и најбрзо растечки сектори. Влијанието на неефикасни избори, кориснички непријатности, нефлексибилност, ограничен капацитет, лошо време на одговарање, па дури и губење и злоупотреба на информации, може да се разликуваат од банални одложувања па се до ликвидација организацијата. Стандардот ISO 20000 дава решение за да се спречат горенаведените ризици.

Структура на стандардот и препораки.

ITIL и ISO 20000.

Меѓународната рамка и стандардот за обезбедување на IT услугите (IT Service Management) е базирана на најдобрите практики, познат како ITIL (IT инфраструктура верзија 2, 3), кој е основа за стандардите ISO / IEC 20000-1: 2005 (спецификација – дефинирање на барањата), ISO / IEC 20000-2:2005 (сет на препораки како да се постигне она што го одредува 1от дел), а во иднина ќе биде дополнета со уште трет и четврт дел. Тоа е прв стандард во светот која се занимава со специфично управување со IT услуги.

Главни елементи на стандардот.

Стандардот ISO / IEC 20000-1 ги дефинира барањата на главните ITIL книги за организациите, кои на процесните пристапи (и принципот на P-D-C-A) за организации сакате да ги испорачуваат IT услугите. И да бидат успешни и комерцијално да ги задоволат потребите на своите клиенти.

Стандардот ги содржи следните основни елементи:

Планирање и спроведување на услугите за управување, планирање и имплементација на новите или изменетите услуги, процесите на испорака на услуги - достапноста, континуитет, капацитет, IT управување со безбедноста, известување, SLM, буџетирање .... Односи за Резолуција процеси - инцидент / проблем за управување, контрола на процесите за управување со конфигурацијата, управување со промените на процесите.

ЦЕЛИ.

Цели на сертификацијата во согласност со ISO / IEC 20000-1 е брзо да стане стандарден инструмент на квалитет помеѓу провајдерите на IКТ услуги. И тоа не само со име, туку да им овозможува подобрубање квалитетот на нивните услуги и разумна примена на процесите за мониторинг и анализа. Ова тогаш придонесува за зголемување на успехот на организацијата. Имаме сертифицирано големи провајдери на IT услуги, како што се Fujitsu-Siemens Computers s.r.o., ČEZnet s.r.o., Teléfonica O2 Sevices s.r.o. и др.

Заштеди на трошоците

Заштеда на работното време.

Ораганизации со воспоставен систем според ISO 20000 покажуваат 50% намалување на работното време посветено на поправки на грешките. Времето кое е инвестирано во почетокот на проектот е инвестиција која на крајот се враќа повеќекратно.

Конфигурација за управување.

Со контролиран пристап за стекнување на хардвер и софтвер, организациите можат да постигнат заштеди, особено при одржување на системите. Ако IT инфраструктурата е стекната во согласност со критериумите на неопходноста, меѓусебно компатибилност и достапност на услугата, можете да се постигне заштеда во работното време посветен на планираните одржувања и до 1/3 од планираното време.

Управување со промените.

Со имплементација на овие процеси, исто така, се постигнува заштеда во време. На пример, во случајот на внатрешните промени во системските поставувања. Организациите може да реагираат повеќе флексибилно во случај на промени во барањата на клиентите или променита во комуникацијата со клиентите и подизведувачите.

Безбедност.

Со тоа дека ISO 20000 стандардот има барања и од стандардот ISO 27001 во врска со безбедноста на информатичките системи, предвидува неизмерни заштеди во случај на безбедносните инциденти.

Имплементација во пракса

Историјат.

Самиот стандард потекнува од Британскиот Стандард BS 15000. Првите глобални сертификации вклучуваат реномирани компании од индустријата за електроника и за информатичка технологија како што се Hewlett Packard Global Soft или Siemens Business Services, која Чешка филијала е веќе сертифицирана од наша страна.

За кој, за што?

За организации, кои си обезбедуваат IT услуги од надворешни добавувачи и сакаат да обезбедат конзистентен пристап до сите нивни IT даватели на услуги? За даватели на IT услуги кои се обидуваат да постигнат најдобри практики во управувањето со IT услугите и сакаат да им докажат на своите внатрешни и надворешни клиенти, дека обезбедуваат конзистентни и квалитетни IT услуги. Исто така, организации кои сакаат да го подобрат квалитетот на нивните IT услуги, зголемување на продуктивноста и намалување на трошоците во областа на информатичка технологија.

Споредба со стандардот ISO 9001.

Број на издадени сертификати не надминува 1% во споредба со сертификати издадени во согласност со ISO 9001 стандардите. Ова се должи на доцнењето на специјализација од 15 години во неговата употреба. Сепак, во сферата на IT услуги, овој стандард наскоро ќе биде пошироко признаен и повеќе баран од стандардот ISO 9001.

Споредба на ISO 9001 и ISO 20000

Може да се каже со голема леснотија дека ISO 20000 стандардот е комбинација на барањата на ISO 9001 стандардот за давање на услуги од областа на IT (како на пример квалитетот на IT услуги е главно врз основа на квалитетна инфраструктура и управување) и ISO 27001 стандардот кој се занимава со безбедноста на информациите. Што стандардот ISO 20000 содржи, тоа е поголем степен на посебност, за одредена област на IT услуги.

Процес на Сертифицирање

Контактирајте не
+ 389 75 333 440
Vilma.Delova

News
Sep 1 2018 12:00AM Energy management audits

Ве информираме дека стандардите за сертификација за системите за управување со квалитет и животната средина, ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004, истекува на 15 септември 2018 година. Нашите информации покажуваат дека за време на овој транзициониот период сеуште не се сите клиенти трансферирани за нови верзии на овие стандарди ISO 9001: 2015 и 14001: 2015.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA registration

We started a personnel certification project under the Italian accreditation (ACCREDIA) with a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

older news