CERTYFIKACJA EN 15224:2012

System zarządzania jakością w branży usług medycznych EN 15224:2012

Dlaczego EN 15224?

Wymagania EN 15224 - najnowszej europejskiej normy dotyczącej świadczeń usług zdrowotnych, opierają się na normie ISO 9001: 2015 i są w rzeczywistości jej ugruntowaną interpretacją systemową dla dostawców usług medycznych na wszystkich poziomach procesów klinicznych w medycynie. Norma jest odpowiednia dla dostawców wszelkich usług zdrowotnych, niezależnie od wielkości i pozycji w systemie opieki zdrowotnej, wyraźnie koncentruje się na procesach klinicznych i zarządzaniu ryzykiem w celu zapewnienia odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej.

Doświadczenie i nasze doskonalenie

System zarządzania jakością w opiece zdrowotnej wyraźnie koncentruje się na wielu atrybutach jego dostarczania. Odpowiednia i należyta staranność, dostępność, ciągłość opieki, skuteczność, wydajność, przyzwoitość, opieka oparta na dowodach, opieka zorientowana na pacjenta, w tym integralność fizyczna, psychiczna i społeczna, zaangażowanie pacjentów, bezpieczeństwo pacjentów i terminowość / dostępność usług.

Nasze podejście do wybranych punktów normy

Standard poprzez podejście systemowe i proceduralne zastępuje większość systemów ewaluacyjnych, które mamy w zapewnieniu opieki zdrowotnej. Wdrożenie ISO 9001 lub innych standardów z pewnością ułatwią przejście do EN 15224. Zaletą wdrożenia i utrzymania będzie kompleksowy widok ryzyka klinicznego oraz zarządzania jakością i opieki w organizacji.

Jeśli firma korzysta z technologii zapewniającej przewagę konkurencyjną lub znaczącą oszczędność kosztów, nie zmieniamy jej. Nasi audytorzy koncentrują się na obszarach, w których nie osiągasz wyników według własnych upodobań, a w szczególności wymagań klientów.

5.3. Polityka jakości.

Jest strategiczną częścią wizji firmy. Dyrekcja poprzez politykę jakości deklaruje swoją przyszłą strategie i poglądy względem spełnienia potrzeb klienta oraz rozwiązywania jego problemów . Przy audicie politykę jakości oceniamy pod kątem jej zgodności ze strategią firmy. Z drugiej strony oceniamy jej praktyczność pod względem możliwości firmy.

7.2.2. Ocena wymagań wyrobu (usługi).

Z doświadczenia wiemy, że najczęstsze reklamacje, nieporozumienia oraz niezadowolenie klienta wynikają z niedostatecznej wiedzy o jego wymaganiach. Rozwiązaniem jest jasne i zrozumiałe deklarowanie parametrów wyrobów, warunków ich użytkowania oraz aktualizowanie (katalogów, opakowań).Rozwiązaniem jest dokładna ocena potrzeb klienta i jego zamiarów.

7.5.3 Identyfikacja i kontrola.

Nie ma potrzeby znakowania każdej części lub wyrobu osobno, jeżeli udowodni się że technologia produkcji gwarantuje ich jednolitość. Mimo to wymagamy przedstawienia sposobu oznaczania lub ewidencji przekazywanych do sprzedaży produktów, aby przy wykryciu niezgodności, reklamacji lub analizie, wiedzieć o jaki wyrób lub część chodzi.

8.2.3 Monitorowanie i mierzenie procesów.

Należy wiedzieć, że dzięki temu można dojść do znacznych oszczędności. Nie warto jednak robić niektórych jednostkowych pomiarów. Wszystko trzeba odpowiednio ważyć.

ISO 9001 i marketing

Czy system zarządzania jakością marketingu może pomóc?

Wręcz przeciwnie.To marketing musi tworzyć wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Ważną sprawą jest to, jak klient rozumie jakość. Istnieje szereg dziedzin, w których dostawca radzi sobie z realizacją wymagań dotyczących norm produktów, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że pod pojęciem jakości klient rozumie się nie tylko właściwości użytkowe produktu, ale także ocenia jakość związanych z nimi usług. W wielu branżach nie ma standaryzowanych wymagań dotyczących jakości, albo też normy nie są w stanie reagować na nowoczesne trendy. Dlatego kluczowym czynnikiem staje się system informacji marketingowej istniejący wewnątrz firmy, pozwalający zarządowi na odbieranie właściwych decyzji strategicznych dotyczących innowacji produkcji lub też na przykład jedynie zmiany decyzji dotyczących poprawy jakości. Podczas audytów nastawiamy się na procesy zarządzania marketingiem, oceną ich skuteczności i wydajności, integracji z systemem zarządzania jakością a w szczególności systemem opieki nad klientem. W przypadku małych firm nie ma potrzeby tworzenia wyspecjalizowanych procesów marketingowych, wystarczy tylko w ramach firmy wprowadzić określony sposób myślenia nastawiony na klienta i poprawić komunikację wewnątrz firmy.

Dobry system zarządzania jakością to taki, który w elastyczny sposób potrafi dostosować się do wymagań marketingu.

Kontakt
+48 / 222 085 086
sandra.rusnarczyk

Aktualnośći
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA personnel certification

We started a project personnel certification with ERCA partner a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

starsze wiadomości