Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - EN ISO 22716:2007

Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - EN ISO 22716:2007

Proč certifikovat EN ISO 22716:2007 s LL-C (Certification)

Naprostá většina z nás používá nějaký kosmetický přípravek. Kosmetický průmysl produkuje obrovské množství výrobků všech cenových kategorií a výrobci uvádějí fantastické efekty a účinky svých produktů. Reklama ve všech médiích útočí nejen na něžné pohlaví, ale i na muže a děti. Uvědomme si, že kosmetika se aplikuje většinou přímo na tělo, na kůži, okolo očí, intimních partií apod.. Víme, co se skrývá za systémem výroby a v překrásných obalech a nádobkách? Požadavky právních předpisů, se v současné době v celé Evropské unii zpřísňují a v některých aspektech se blíží požadavkům na farmaceutické produkty.

Požadavky na kvalitu

Požadavky na kvalitu

Certifikace správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu (GMP) podle EN ISO 22716:2007 je systémovou certifikací, která zahrnuje systém od nákupu surovin, výrobu, hygienu, kontrolu kvality, výběr obalů, skladování, pracovníky zacházení s odpady až po reklamace a stahování s trhu.

Výroba kosmetiky

Je to certifikace, která společnosti umožňuje mít nastaven efektivní systém kontroly kvality ve všech fázích výroby jejich produktů, zlepšuje kontrolu, identifikaci a zlepšuje výkonnost a posiluje důvěryhodnost organizace výrobce. Definuje jasné odpovědnosti a informační toky v organizaci. Aplikuje velmi známou a jednoduchou metodiku zpětné vazby v celém procesu výrobní praxe. Mnoho prvků normy již určitě výrobce plní a možná neví, že jsou to prvky normy EN ISO 22716:2007. Zákazníkům tato certifikace oznamuje, že výrobce je schopen systémově řídit a kontrolovat výrobu, sledovat jednotlivé substance, suroviny a činidla od nákupu po hotový výrobek. Řídit rizika výroby, kontrolovat suroviny z hlediska nastavených kritérií bezpečnosti, použitelnosti v kosmetice atd. Dále má certifikovaná společnost efektivní systém reakce na reklamace. S certifikací pod značkou LL-C (Certification) získáte nejen ocenění od mezinárodně působící nezávislé kontrolní a certifikační organizace, ale zejména pohled těch nejzkušenějších auditorů z oboru s rozsáhlou praxí, obrovskými zkušenostmi a přehledem nejen v právních předpisech, ale i z laboratoří a dalších spojených oborů. Výsledkem bude tak nezávislý pohled zvenčí, který si klade za cíl nejen prosté konstatování shody s normou ale i odhalení slabých a kritických míst, kde může být kvalita a bezpečnost ohrožena.

Certifikace dle EN ISO 22716:2007 a EN ISO 9001:2008

LL-C (Certification) je schopná plně integrovat certifikaci podle EN ISO 22716 s jinými již třeba zavedenými standardy (ISO 9001 apod.) v jakékoliv fázi certifikačních cyklů a ušetřit tak náklady klienta. EN ISO 22716:2007 - Správná výrobní praxe (SVP): Tato norma je určena pro kosmetický průmysl s přihlédnutím k charakteristickým potřebám tohoto odvětví. Nabízí organizační a praktické rady řízení lidských zdrojů, technických a administrativních prvků ovlivňujících kvalitu výrobku. (SVP) poskytuje metodické pokyny pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu kosmetických prostředků a představuje praktický vývoj systému zajištění kvality prostřednictvím popsání činností výrobního závodu, které jsou založeny na platných vědeckých poznatcích a na posuzování rizik. Úkolem (SVP) je definovat činnosti, které umožňují získat výrobek, který splňuje požadované vlastnosti.

Výroba kosmetiky

Je to certifikace, která společnosti umožňuje mít nastaven efektivní systém kontroly kvality ve všech fázích výroby jejich produktů, zlepšuje kontrolu, identifikaci a zlepšuje výkonnost a posiluje důvěryhodnost organizace výrobce. Definuje jasné odpovědnosti a informační toky v organizaci. Aplikuje velmi známou a jednoduchou metodiku zpětné vazby v celém procesu výrobní praxe. Mnoho prvků normy již určitě výrobce plní a možná neví, že jsou to prvky normy ČSN EN ISO 22716:2007.

Zákazníkům tato certifikace oznamuje, že výrobce je schopen systémově řídit a kontrolovat výrobu, sledovat jednotlivé substance, suroviny a činidla od nákupu po hotový výrobek. Řídit rizika výroby, kontrolovat suroviny z hlediska nastavených kritérií bezpečnosti, použitelnosti v kosmetice atd. Dále má certifikovaná společnost efektivní systém reakce na reklamace.

S certifikací po značkou LL-C (Certification) získáte nejen ocenění od mezinárodně působící nezávislé kontrolní a certifikační organizace, ale zejména pohled těch nejzkušenějších auditorů z oboru s rozsáhlou praxí, obrovskými zkušenostmi a přehledem nejen v právních předpisech, ale i z laboratoří a dalších spojených oborů. Výsledkem bude tak nezávislý pohled zvenčí, který si klade za cíl nejen prosté konstatování shody s normou ale i odhalení slabých a kritických míst, kde může být kvalita a bezpečnost ohrožena.

Certifikace dle ČSN EN ISO 22716:2007 a ČSN EN ISO 9001:2008

LL-C (Certification) je schopná plně integrovat certifikaci podle ČSN EN ISO 22716 s jinými již třeba zavedenými standardy (ISO 9001 apod.) v jakékoliv fázi certifikačních cyklů a ušetřit tak náklady klienta.


ČSN EN ISO 22716:2007 - Správná výrobní praxe (SVP):


Tato norma je určena pro kosmetický průmysl s přihlédnutím k charakteristickým potřebám tohoto odvětví. Nabízí organizační a praktické rady řízení lidských zdrojů, technických a administrativních prvků ovlivňujících kvalitu výrobku.
(SVP) poskytuje metodické pokyny pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu kosmetických prostředků a představuje praktický vývoj systému zajištění kvality prostřednictvím popsání činností výrobního závodu, které jsou založeny na platných vědeckých poznatcích a na posuzování rizik.
Úkolem (SVP) je definovat činnosti, které umožňují získat výrobek, který splňuje požadované vlastnosti.

KontaktIng. Dita Marková
+421 259 396 244
dita.markova@ll-c.cz
Objednávkový formulář

Certifikační postupy

Pokud jste obdrželi naši nabídku a chcete se podrobněji seznámit s certifikačními postupy, můžete si je stáhnout

zde

Kontaktujte nás
+421 259 396 244

AKTUALITY
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

Apr 10 2015 12:00AM New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality