Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - EN ISO 22716:2007

Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - EN ISO 22716:2007

Proč certifikovat EN ISO 22716:2007 s LL-C (Certification)

Naprostá většina z nás používá nějaký kosmetický přípravek. Kosmetický průmysl produkuje obrovské množství výrobků všech cenových kategorií a výrobci uvádějí fantastické efekty a účinky svých produktů. Reklama ve všech médiích útočí nejen na něžné pohlaví, ale i na muže a děti. Uvědomme si, že kosmetika se aplikuje většinou přímo na tělo, na kůži, okolo očí, intimních partií apod.. Víme, co se skrývá za systémem výroby a v překrásných obalech a nádobkách? Požadavky právních předpisů, se v současné době v celé Evropské unii zpřísňují a v některých aspektech se blíží požadavkům na farmaceutické produkty.

Požadavky na kvalitu

Certifikace správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu (GMP) podle EN ISO 22716:2007 je systémovou certifikací, která zahrnuje systém od nákupu surovin, výrobu, hygienu, kontrolu kvality, výběr obalů, skladování, pracovníky zacházení s odpady až po reklamace a stahování s trhu.

Výroba kosmetiky

Je to certifikace, která společnosti umožňuje mít nastaven efektivní systém kontroly kvality ve všech fázích výroby jejich produktů, zlepšuje kontrolu, identifikaci a zlepšuje výkonnost a posiluje důvěryhodnost organizace výrobce. Definuje jasné odpovědnosti a informační toky v organizaci. Aplikuje velmi známou a jednoduchou metodiku zpětné vazby v celém procesu výrobní praxe. Mnoho prvků normy již určitě výrobce plní a možná neví, že jsou to prvky normy ČSN EN ISO 22716:2007.

Certifikace dle EN ISO 22716:2007 a EN ISO 9001:2008

LL-C (Certification) je schopná plně integrovat certifikaci podle EN ISO 22716 s jinými již třeba zavedenými standardy (ISO 9001 apod.) v jakékoliv fázi certifikačních cyklů a ušetřit tak náklady klienta. EN ISO 22716:2007 - Správná výrobní praxe (SVP): Tato norma je určena pro kosmetický průmysl s přihlédnutím k charakteristickým potřebám tohoto odvětví. Nabízí organizační a praktické rady řízení lidských zdrojů, technických a administrativních prvků ovlivňujících kvalitu výrobku. (SVP) poskytuje metodické pokyny pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu kosmetických prostředků a představuje praktický vývoj systému zajištění kvality prostřednictvím popsání činností výrobního závodu, které jsou založeny na platných vědeckých poznatcích a na posuzování rizik. Úkolem (SVP) je definovat činnosti, které umožňují získat výrobek, který splňuje požadované vlastnosti.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244

AKTUALITY
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

Apr 10 2015 12:00AM New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality