CERTIFIKÁCIA ISO 22000:2005 a HACCP

Management bezpečnosti potravin - FSMS a systém řízení kritických bodů - HACCP

ISO 22000:2005

Jste už také zmateni z různých pečetí, značek, jistot, bodů, vlajek a dalších proklamací kvality na potravinářských výrobcích, nerozumíte názvům český výrobek vyrobený ze surovin z a mimo EU? V potravinářství a výrobě krmiv je několik málo mezinárodních standardů, které jsou celosvětově známé a nejsou primárně vytvořeny k marketingu, ale za účelem stanovit požadavky na systém bezpečnosti a tak být garancí pro konečného strávníka, že proces kontroly surovin, výroby a distribuce je sledován a navržen za účelem maximální bezpečnosti. Těmito standardy jsou požadavky na kontrolu kritických bodů (teploty, křížení surovin atd.) tedy HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) vydávaný v rámci tzv. „Codex Alimentarius“ Světovou zdravotnickou Organizací ( WHO - letos již 21 edice), PAS 220:2008 (norma která detailně popisuje systém nezbytných předpokladů pro bezpečnou výrobu potravinářských surovin) a norma ISO 22000:2005 (Systém managementu bezpečnosti potravin - FSMS), která všechny tyto předešle spojuje a definuje požadavky na systém bezpečnosti pro celý řetězec od primárních surovin po finální výrobek jeho obal, ochranu a distribuci. Všechny tyto opravdové standardy bezpečnosti potravin LL-C certifikuje a má z jejich uplatňováním ve světe rozsáhlé zkušenosti. Certifikační značky těchto standardů na potravinách jsou nejlepším odznakem systémů výroby potravin, který bychom chtěli vidět všude.

Čo je dôležité - pri audite zameriavame pozornosť najmä na nasledujúce body:

Požadavky na správnou výrobní praxi

Norma právě pro svou universálnost neřeší detailně správnou výrobní praxi, ale odkazuje na již osvědčené metodiky zejména týkajících se technologických postupů výroby, hygienických požadavků při výrobě, dopravě a skladování a kontrolních systémů.

Požadavky HACCP

Norma přebírá požadavky již dlouhodobě používaného předpisu HACCP (Codex Alimentarius). Jedná se o systém preventivních opatření (kritických kontrolních bodů) pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech postupů od výroby po prodej konečnému spotřebiteli, tj. při výrobě, zpracování, skladování, manipulaci, přepravě a maloobchodní distribuci. Zaměření je spíše na prevenci biologických, chemických a fyzikálních rizik než kontrolu hotových výrobků.

Systém managementu

Takto se stala norma v poslední době velmi žádanou, protože zavádí postupy řízení shodné s postupy na řízení kvality. Výrobce při vývoji nových potravin má možnost integrovat do technologických postupů interní požadavky na kvalitu výrobku s požadavky na zajištění nezávadnosti výrobku.

Zdokonalování a zlepšování systému

Cílem není zakonzervovat stav odpovídající současným předpisům a bezpečnostní politice, chceme, aby se systém vyvíjel a zdokonaloval spolu s technologickým a sociálním vývojem ve firmě, aby tento proces byl automatickou součástí řízení firmy a nezatěžoval navíc firmu z hlediska lidského a finančního faktoru.

ISO 22000:2005

Nová norma, ktorá pravdepodobne nahradí všetky doposiaľ uplatňované predpisy pre certifikáciu v potravinárskom priemysle. Norma obsahuje požiadavky na systém riadenia a preukazovania schopnosti dodávať bezpečné potraviny vo firmách zapojených v reťazci, od ich výroby po distribúciu ku konečnému spotrebiteľovi. Prechod na novú normu z už zavedeného systému HACCP je potom viditeľne jednoduchší.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244

AKTUALITY
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

Apr 10 2015 12:00AM New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality