Školení, kurzy a semináře

Školení, kurzy a semináře

Kvalifikovaní lidé se vyplatí ...

Naše dlouholeté zkušenosti předáváme dále. Není potřeba složitě hledat nové informace v oboru, naši lektoři vám velmi účelně vysvětlí základní principy, prodiskutují modelové situace nebo vás prostě navedou pro vyřešení individuálních potřeb a úkolů. Podle vašich požadavků připravujeme školení a semináře různé délky, od jednodenních informačních seminářů po týdenní školení se závěrečnou zkouškou.

Školení a kurzy

Pro koho jsou kurzy vhodné?

Kurzy jsou určeny všem, kteří jsou pověřeni vykonávat svou práci nejen na vedoucích pozicích, ale zároveň zastávají jednotlivé odborné pozice v rrůzných odvětvích podnikání. Kurzy obecně poskytují uchazečům základní i specializované informace o systému řízení v organizaci (QMS, EMS, OHSAS apod.), postupech při výrobkových certifikacích nebo technické požadavky v oblasti inspekčních činností.

Školící prostory.

LL-C (Certification) je schopna zajistit školení pro téměř libovolný počet uchazečů v prostorách sídla firmy nebo svých pobočkách. Organizujeme rovněž na vyžádání školení v prostorách zájemce, zpravidla pro širší okruh zaměstnanců firmy. Techniku pro školení v externích prostorech zajišťujeme, pokud je to potřebné.


Nabídka kurzů:


   - Interní auditor QMS, EMS, OHSAS
   - Interní auditor ISO EN 50001
   - Interní auditor ISO/TS 16949:2009
   - Externí auditor QMS, EMS, OHSAS


Nabídka odborných kurzů:


   - Metrologie
   - Základní statistické metody
   - SIX SIGMA
   - FMEA

Semináře

Nabídka seminářů.

LL-C (Certification) se snaží reagovat na aktuální témata v rámci certifikace podle mezinárodních norem, národních norem nebo předpisů pro posuzování shody a uvádění výrobků na evropský trh. Semináře jsou dále určeny i pro odborné problémy vznikající ve výrobě, logistice, zdravotnictví či jiných odvětvích, pomocí kterých se snažíme nalézt optimální řešení. V průběhu roku jsou proto pořádány semináře, kde je možné tuto tématiku konzultovat a otevřeně řešit.

Pro koho jsou naše semináře vhodné?

Semináře jsou určeny pro zástupce firem zajímající se o zkušenosti jiných v daném oboru, pro který je vyhlášeno téma semináře. Semináře jsou pořádány formou vzájemné diskuze, kdy přesný obsah seminářů je tvořen na základě průběžných požadavků účastníků, LL-C následně koordinuje účast odborných lektorů a organizuje samotný průběh.

Aktuální témata

- Qualifications of welding procedures (pWPS, WPQR, WPS)
- Responsibilities and duties of welding supervision (ČSN EN ISO 14731)
- Technical drawing and marking materials in drawings

Nabídka připravovaných seminářů ve zdravotnictví


- Technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení
- Ohlašování nežádoucích účinků léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
- Role ISO 9001 ve zdravotnictví v době akreditací

Nabídka připravovaných seminářů v potravinářství


- HACCP vs ISO 22000 v rámci systému řízení a jejich výhody
- Norma FSSC 22000:2010 a nový přístup v potravinářství (PAS 220)
- Novinky v HACCP

Nabídka připravovaných seminářů v průmyslu


- Kvalifikace svařovacích postupů (pWPS, WPQR, WPS)
- Odpovědnosti a povinnosti svářečského dozoru (ČSN EN ISO 14731)
- Technické kreslení a značení materiálů na výkrese

Nabídka připravovaných seminářů v ostatních odvětvích


- Metrologie a řízení nástrojů ve výrobě
- Statistické metody a jejich použití v automotive
- Uvádění výrobků na trh EU

Školení v globální síti

Působíme v několika desítkách zemí světa a uvědomujeme si náš závazek mít kvalifikované lidi kdekoliv působíme. Přestože většina školení je připravena a probíhá v angličtině, reflektujeme poptávku po školení v místním jazyce a spolupracujeme v tomto ohledu s externími partnery v oblasti samotné organizaci školení i lektorské účasti. Pokud školení organizuje naše partnerská organizace, sami předem schvalujeme program školení a materiály, případně vystavujeme osvědčení o absolvování.

Hrané scény, řízení týmů

Víme, že poslouchat výklad lektora několik hodin je velmi únavné. Jednotlivé části školení prokládáme diskuzí a hlavně hranou scénou, kdy asistent lektora navozuje konkrétní situace vznikající v průběhu auditů, inspekcí nebo projednávání budoucí spolupráce. Součástí některých seminářů je i ukázka řízení auditorských týmů.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244

AKTUALITY
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

Apr 10 2015 12:00AM New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality