Hệ thống quản lý môi trường (EMS)

Hệ thống quản lý môi trường (EMS)

Tại sao phải thực hiện ISO 14001?

Vì điều đó là điều hiển nhiên và là trách nhiệm đối với môi trường. Đây là hai lý do chính tại sao một công ty quyết định áp dụng hệ thống quản lý môi trường. Không có lý do nào khác để đưa ra hệ thống kiểm soát đối với môi trường. Chúng tôi coi trọng những khách hàng quyết định thực hiện hoạt động sản xuất và cung ứng dịch vụ tuân theo hệ thống này để giảm thiểu ảnh hưởng của họ đối với môi trường xung quanh.

Sự tích hợp của tiêu chuẩn ISO 14001 & ISO 9001

Tích hợp các hệ thống quản lý.

Cả hai tiêu chuẩn có một cấu trúc rất giống nhau. Các chủ đề khác nhau dường như có nhiều điểm chung. Hệ thống quản lý tích hợp sẽ tiết kiệm nhiều đối với chi phí nội bộ (nguồn nhân lực, tích hợp của các quá trình và sự ra quyết định) cũng như các dịch vụ tư vấn và chứng nhận.

Quản lý tài liệu:

Giải pháp đưa ra là Tài liệu hợp nhất được cấu trúc theo yêu cầu và các quy trình đang tồn tại trong tổ chức. Bởi vậy không cần phải đưa ra thêm bất cứ hệ thống tài liệu đặc biệt nào theo từng cấu trúc của 2 hệ thống riêng biệt , chỉ cần kết hợp thành 1 thủ tục đối với cả 2 tiêu chuẩn

Thiết kế và phát triển.

Trong sự phát triển của các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, đây là việc cần thiết để phân tích các quy định của pháp luật, nội bộ liên quan đến tác động của quá trình sản xuất của bản thân sản phẩm sau bán hàng của mình cho môi trường. Nhóm nghiên cứu giải quyết các yêu cầu phù hợp về chất lượng đồng thời, đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, sau đó cùng một nơi để thử nghiệm và đánh giá các mẫu thử nghiệm hoặc một loạt. Đánh giá các quy trình. Nếu một công ty sử dụng các tiêu chí thực hiện có hiệu quả của các quá trình không phải là khó khăn để mở rộng việc đánh giá các tiêu chuẩn sinh thái và quá trình để đánh giá một cách tích hợp.

Thiết kế và phát triển:

trong việc phát triển các sản phẩm mới hoặc dịch vụ, cần thiết phải phân tích theo luật pháp hay theo các quy định liên quan tới tác động của quá trình sản xuất và của chính sản phẩm sau khi chúng được bán ra ngoài. Nhóm nghiên cứu giải quyết đồng thời các yêu cầu của sự phù hợp về chất lượng và việc tuân theo tiêu chuẩn về môi trường, sau đó kiểm tra và đánh giá mẫu thử hoặc một chuỗi nhóm tại cùng một địa điểm.

Cách thức tiếp cận của chúng tôi để lựa chọn các yếu tố tiêu chí.

Chính sách môi trường và các yêu cầu về luật pháp:

Chúng tôi không đứng ngoài các công ty để thẩm tra sự thực hiện theo các quy định của pháp luật. Chính sách môi trường phải bao gồm cả tầm nhìn và các điểm ưu tiên mà công ty muốn nắm bắt được từ cộng đồng lớn. Chúng tôi nhận ra rằng các tiêu chí môi trường vượt ra ngoài yêu cầu quy phạm pháp luật sẽ mang lại thêm chi phí, nhưng từ kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi biết rằng việc lập kế hoạch tốt trong lĩnh vực môi trường sẽ mang tới các tín hiệu tiết kiệm đáng kể và cho phép đầu tư trong tương lai. Tuy nhiêm, các chuyên gia đánh giá của chúng tôi nhắm tới sự tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác, cho dù hiện tại và các hoạch định trợ giúp rất nhiều, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ không xác định được chính xác phạm vi các yêu cầu về mặt quy phạm pháp luật và biểu hiện của họ trong thực tế.

Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp:

Yếu tố này được chúng tôi xem là rất quan trọng trong việc phòng chống thiệt hại và loại bỏ các chi phí ngoài dự tính. Đối với việc thực hiện, chúng ta xem xét các hướng dẫn chuẩn bị và chỉ đạo, đào tạo cán bộ và các giải pháp kỹ thuật. Đặc biệt, các giải pháp kỹ thuật để loại bỏ các yếu tố lỗi gây ra bởi con người và trong các hoạt động nguy hiểm, chúng tôi muốn họ sẽ thực hiện việc chống lại sự phụ thuộc vào yếu tố con người. Giải pháp kỹ thuật có thể nằm trong hệ thống quản lý, các rào cản vật lý hoặc chuyển tiếp đến một công nghệ hiện đại hơn và ít nguy hiểm hơn.

Giám sát và đo lường:

Các công nghệ gần đây cho phép theo dõi và phân tích các thông số của chất thải ra môi trường. Chi phí của một số lượng lớn các dụng cụ đo lường nằm trong phạm vi chi phí tháng của một nhân viên, thậm chí mặc dù chúng ta biết rằng có một số công cụ rất tốn kém, đặc biệt khi đo lường liên tục. Tuy nhiên một số chi phí đầu tư thiết bị sẽ nhanh chóng được thu lại.

Việc lưu trữ:

Mặc dù chúng tôi không mong muốn tạo ra số lượng lớn các hồ sơ giấy trong lĩnh vực này, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ các dữ liệu đo lường được trong dài hạn càng nhiều càng tốt. Chúng tôi đề nghị lập biên bản trong trường hợp các giá trị đo được có sự chênh lệch đáng kể. Trong mục đó nên mô tả nguyên nhân gây lên việc đo lường chênh lệch.

Kế toán môi trường

Kế toán môi trường là gì?

Nó là một hệ thống tích hợp, khi công ty cân đối các phép kế toán riêng của mình đối với chi phí môi trường bên trong và bên ngoài. Không có sự khác biệt đáng kể nào trong quản lý kế toán, đây chỉ là một phần chi phí trong mỗi chi phí và doanh thu ghi chép lại thông số tác động lên môi trường.

Sự hữu dụng của kế toán môi trường:

Quản trị hệ thống Kế toán môi trường cho phép công ty nhìn thấy chính xác phần chi phí liên đới tới môi trường, cho dù chi phí phát sinh để bảo vệ họ hoặc tính trên chi phí liên quan tới các khoản thanh toán và phí khác nhau. Trên cơ sở thu thập dữ liệu, nhà quản lý cấp cao có thể đưa ra những quyết định tốt hơn về các biện pháp môi trường theo định hướng và trên cơ sở tính toán khoản đầu tư, thực hiện những thay đổi trong công nghệ, để đưa ra lợi ích, lợi nhuận thu được so với chi phí môi trường và xác định các chỉ số môi trường khác nhau.

Mở rộng hệ thống.

Hệ thống này ở cấp độ kinh tế vi mô là tùy chọn và không phải do yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Do đó, trong thực tế việc này không phổ biến, nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi, nhiều công ty cỡ trung bình có áp dụng phương pháp này và đánh giá tích cực việc đóng góp phát sinh. Trong tương lai ngắn, dự kiến sẽ được mở rộng hơn nữa.

Đánh giá ISO 14001.

Bạn không phải lo lắng về kết quả đánh giá tiêu cực kể từ khi kế toán quản trị môi trường không phải là yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 14001. Tuy nhiên, các đánh giá viên của chúng tôi sẽ tập trung đánh giá phương pháp ghi chép và phân tích các tác động từ hoạt động của công ty lên môi trường.

ISO 14001 a EN 16029

Protecting the environment goes hand in hand with saving energy. The new standard EN 16001 and ISO 50001 follow the structure established by ISO 14001 and appropriately complements it in the management of energy consumption.

EMAS and ISO 14029

EMAS covers environmental management systems in big enterprises and is very similar to the requirements of ISO 14001, but its application in practice is less frequent then certification according this standard. Perhaps because it is not a shortcut to ISO requirements and some cause greater administrative burden.

Contact us
84-2466.800.905
charlie.vn10

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Sep 19 2014 12:00AM NEW ISO 27001 ACCREDITATION

LL-C (Certification) was successfully assessed for offering and providing the audits in accordance to ISO/IEC 27001:2013 standard.

older news