Công nghệ thông tin- Quản lý dịch vụ

Công nghệ thông tin- Quản lý dịch vụ

Tại sao phải thực hiện ISO / IEC 20000:

Hiện nay, các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông theo một cách nào đó có thể ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người cũng như hoạt động kinh doanh. Cho dù là cung cấp các giải pháp về phần cứng hay phần mềm, cung cấp không gian hay địa chỉ web, quản lý thiết kế mạng, các dự án kiểm soát và chuẩn bị đối với giải pháp công nghệ thông tin-truyền thông, cung cấp truyền thông di động và các cổng thanh toán,lập trình cơ sở dữ liệu, hay các ứng dụng, vv, luôn chuyển đổi trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin - một trong những lĩnh vực kinh doanh linh hoạt nhất và có tốc độ gia tăng nhanh nhất. Những ảnh hưởng gây ra từ :việc chọn lọc không hiệu quả, việc bất tiện trong cách sử dụng, thiếu linh hoạt, hạn chế về năng lực, thời gian đáp ứng chậm, lãng phí hay lạm dụng thông tin có thể gây ra những phiền nhiễu khác nhau mà nếu chậm xử lý có thể gây hại tới tài sản và công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO 20000 cung cấp một giải pháp để ngăn chặn những rủi ro nói trên.

Tiêu chuẩn và khuyến nghị.

ITIL (thư viện cơ sở hạ tầng CNTT),

khuôn khổ và tiêu chuẩn quốc tế ISO 20000 đối với việc cung cấp các dịch vụ CNTT (Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin) được dựa trên các hướng dẫn thực hành tốt nhất của ITIL (ITIL phiên bản 2, 3), là cơ sở cho tiêu chuẩn ISO / IEC 20000-1: 2005 (Đặc điểm kỹ thuật), ISO / IEC 20000-2:2005 (Mã số, tập hợp các kiến nghị về việc thực thi để đạt đến các quy định cụ thể trong phần 1), và trong tương lai sẽ tuân theo các phần 3 và 4. Đó là tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới đề cập tới việc quản lý dịch vụ công nghệ thông tin cụ thể.

Các yếu tố chính của tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn

ISO / IEC 20000-1 xác định các yêu cầu,chính sách chính của ITIL và quy trình tiếp cận (và các nguyên lý của PDCA) đối với các tổ chức muốn cung cấp quản lý dịch vụ CNTT, cùng với những người và đối với những người muốn thu được thành công cả về mặt thương mại và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tiêu chuẩn bao gồm các yếu tố chủ yếu sau đây:

Kế hoạch và việc thực hiện đối với dịch vụ quản lý, các dịch vụ mới hình thành hoặc mới thay đổi , quy trình cung cấp dịch vụ giao hàng-về tính chất sẵn có, liên tục, năng lực, quản lý an toàn CNTT, báo cáo, SLM, ngân sách ... Các quy trình liên kết, Quy trình giải quyết - quản lý các sự kiện / vấn đề; Kiểm soát quá trình ;Quản lý cấu hình; Quản lý thay đổi; Quá trình phát hành.

Mục tiêu:

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO / IEC 20000-1 nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn chất lượng giữa các nhà cung cấp dịch vụ ICT. Chứng nhận này không chỉ là một nhãn hiệu, mà nó cho phép cải tiến chất lượng dịch vụ và ứng dụng hợp lý các quy trình vào việc theo dõi và phân tích. Điều này góp phần vào sự thành công của công ty. Chúng tôi có đã cung cấp chứng nhận cho các dịch vụ CNTT như Fujitsu-Siemens Computers sro, công ty ČEZnet., Telefonica O2 Services Ltd...

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm thời gian:

Hệ thống được thiết lập theo tiêu chuẩn ISO 20000 sẽ giúp công ty giảm 50% thời gian dành cho việc sửa chữa sai hỏng. Đầu tư thời gian vào lúc bắt đầu dự án là một phép đầu tư thu lại nhiều lợi nhuận về sau.

Một số cấu hình truy cập.

Việc quản lý truy cập đối với các dữ liệu trong các công ty chuyên về phần cứng và phần mềm có thể đem đến những tiết kiệm đặc biệt trong việc duy trì hệ thống . Nếu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tuân thủ theo các tiêu chí cần thiết, tính tương thích và tính hữu ích của dịch vụ, bạn có thể tiết kiệm tới 1/3 tổng thời gian dành cho việc bảo trì định kỳ.

Quản lý thay đổi.

Việc thực hiện các quá trình cuối cùng phải đưa lại các tiết kiệm. Ví dụ như trong trường hợp có thay đổi nội bộ trong thiết lập hệ thống. công ty có thể phản ứng linh hoạt hơn ngay cả trong trường hợp thay đổi do yêu cầu của khách hàng hoặc thay đổi trong việc giao tiếp với khách hàng và nhà thầu phụ.

Tiêu chuẩn an toàn

ISO 20000 kế tục các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001 liên quan đến an ninh hệ thống thông tin, cung cấp những tiết kiệm không đo lường cụ thể được trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh.

Thực tiễn thực hiện

Lịch sử.

Tiêu chuẩn này có nguồn gốc từ tiêu chuẩn BS 15000 của vương quốc Anh . Những công ty tiên phong trong việc đạt chứng chỉ bao gồm các công ty nổi tiếng trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin như Hewlett Packard Global Soft hoặc Dịch vụ kinh doanh Siemens- các chi nhánh ở Séc, đều đã được tổ chức của chúng tôi chứng nhận.

Đối tượng và phạm vi chứng nhận?

Đối với các công ty sử dụng dịch vụ CNTT từ các nhà cung cấp bên ngoài và muốn đảm bảo một cách tiếp cận phù hợp từ tất cả các nhà cung cấp dịch vụ CNTT của họ; Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, những người đang cố gắng để thực hiện tốt nhất việc quản lý các dịch vụ CNTT và muốn chứng minh với khách hàng của họ bên trong và bên ngoài rằng dịch vụ CNTT họ cung cấp là phù hợp và chất lượng; Ngoài ra, đối với các công ty muốn nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT, tăng năng suất và giảm chi phí trong lĩnh vực CNTT.

So sánh với tiêu chuẩn ISO 9001.

Số lượng chứng nhận ISO 20000 được ban hành không vượt quá 1% so với số lượng chứng nhận ban hành theo tiêu chuẩn ISO 9001. Điều này là do tính chuyên biệt của lĩnh vực này và do thời hạn hiệu lực của chứng nhận là 15 năm. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực dịch vụ CNTT, tiêu chuẩn này sẽ sớm được công nhận và được yêu cầu nhiều hơn so với tiêu chuẩn ISO 9001.

Comparison of ISO 9001 and ISO 27001

We can with big easy to confirm that the ISO 20000 standard combines the requirements of ISO 9001 standards in the field of providing IT services (such as the quality of IT services is mainly based on the quality infrastructure and management of customer and configuration related processes ) and ISO 27001 standards dealing with information security. What standard ISO 20000 contains, is the greater degree of specificity for a specific area of IT services.

Certification process

If you have received our offer and wish to become more familiar with the certification progress, you can download

here.

Contact us
84-2466.800.905
charlie.vn10

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Sep 19 2014 12:00AM NEW ISO 27001 ACCREDITATION

LL-C (Certification) was successfully assessed for offering and providing the audits in accordance to ISO/IEC 27001:2013 standard.

older news