Tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001)

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001)

Tại sao thực hiện OHSAS 18001?

Tiêu chuẩn này là một hướng dẫn phổ biến cho hoạt động quản lý và kiểm soát rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Nó có cấu trúc và hình thức tương tự các tiêu chuẩn khác như ISO 9000 và ISO 14001; và được áp dụng đối với bất kỳ pháp chế quốc gia nào. Việc áp dụng OHSAS 18001 sẽ thiết lập các yêu cầu đối với các tiêu chuẩn an toàn được quốc tế công nhận, ngay cả khi có sự khác biệt trong tính nghiêm minh về pháp luật.

Điểm cốt lõi mà LL-C quan tâm đối với chứng chỉ OHSAS

Phân tích rủi ro

– Chúng tôi không kiểm tra sự tuân thủ tất cả các quy định pháp luật, nhưng chúng tôi phân tích rõ tình hình thực tế và cố gắng để xác định các khả năng có thể xảy ra. Những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe và cuộc sống là gì, những rủi ro và ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe . Các kỹ năng và kinh nghiệm thực tế là rất quan trọng trong khi chứng nhận.

Quản lý rủi ro

- Chúng tôi xem xét xem sự chuẩn bị/sắp xếp của công ty có đủ ảnh hưởng hay loại bỏ được mối đe dọa tới an toàn hay không. Điều này cần thiết tới kiến thức hệ thống của chuyên gia đánh giá.

Về mặt pháp luật

- Chúng tôi so sánh và đối chất xem chính sách về an toàn và các quy trình có phù hợp và có yêu cầu về mặt pháp luật hay không. Chúng tôi tìm xem công ty có theo dõi về sự thay đổi, phát triển và ứng dụng của pháp luật hay không.

Phát triển và cải tiến hệ thống

- mục tiêu không phải là chỉ bảo toàn tình trạng hiện đại đầy đủ về mọi mặt. Chúng tôi muốn phát triển và cải thiện hệ thống để kết hợp với các yếu tố kỹ thuật, pháp lý, các yêu cầu xã hội trong tương lai tại công ty. Chúng tôi muốn kết hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý đang tồn tại trong thói quen quản lý hàng ngày và không áp đặt các công ty về mặt nhân lực và tài chính.

Kinh nghiệm và những cải tiến của chúng tôi

Sự tiếp cận của nhân viên đối với hệ thống kiểm soát.

Sau khi hoàn thành đánh giá, hãy hỏi ý kiến nhân viên của bạn xem họ thấy các đóng góp của chuyên gia đánh giá đối với công việc của họ thế nào, cũng như năng lực của đánh giá viên thế nào, và thái độ cũng như hiểu biết của họ đối với các câu hỏi truy vấn.

Lưu hồ sơ.

OHSAS 18001 yêu cầu thực hiện rất nhiều hồ sơ về kết quả hoạt động của công ty bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp cận theo hai biến thể. Trong các công ty lớn (200 - 300 nhân viên) sẽ sử dụng hồ sơ thích hợp cũng như phân tích thống kê để xác minh phân loại hữu ích và đưa ra biện pháp phòng ngừa thích hợp. Trong các công ty nhỏ hơn, chúng tôi nhấn mạnh vào năng lực quan sát của cá nhân có kinh nghiệm, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm về bảo hộ lao động. (Việc tiến hành các hồ sơ phải tuân thủ theo các quy định pháp luật)

An toàn hành động.

Nếu chúng ta thảo luận về các bước kỹ thuật và đầu tư trong công ty, thì chi phí cho việc bảo hộ lao động không hề rẻ. Trong trường hợp thay đổi công nghệ, đầu tư mới, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện việc phân tích bảo mật thích hợp để tránh các chi phí tăng thêm. Các khuyến nghị thứ hai là đào tạo và giảng dạy của nhân viên, thực hiện cách không chính thức với sự nhấn mạnh đặt trên các kỹ thuật đặc biệt là. Chỉ những nhân viên có kỹ năng và kiến thức mới có thể làm giảm các chi phí trong quá trình thiết lập xử lý bảo mật.

Cách tiếp cận để thu thập các yếu tố của tiêu chuẩn

5.3 Chính sách an toàn.

Đây là điều cần thiết để giải quyết theo các quy tắc cũng như nắm bắt các cải tiến của công ty. Bạn có thể lựa chọn hệ thống tích hợp như lời khuyên của chúng tôi theo các tùy chỉnh của việc cải tiến công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường.

5.4 Đào tạo, nhận thức, trình độ chuyên môn.

Đối với quá trình cải tiến chất lượng nhân viên của bạn, trong bất kỳ quá trình nào liên quan đến sản xuất hay các hoạt động khác, bạn đừng quên đưa vào một phần liên quan tới nhận thức, thái độ đối với vấn đề an toàn. Bạn sẽ thu được sự chú ý cao hơn của nhân viên, sự hiểu biết tốt hơn, giảm bớt thời gian và tính hình thức. Chúng tôi cho rằng, đào tạo nên được xem xét như là điều cần thiết cũng như để thu được kiến thức hoàn hảo hơn so với những mô tả trong tài liệu kiểm soát.

5.5 Truyền thông.

Mục tiêu sự chú ý của bạn đối với vấn đề an toàn không chỉ nhân viên của bạn và nơi làm việc mà còn nhà những nhân công bên ngoài, nhà cung cấp, khách hàng và nơi làm việc của họ. Giải pháp này có thể được thực hiện chỉ với hệ thống thông tin liên lạc hoàn hảo.

5.6 Giám sát và đo lường.

Đây là yếu tố phổ biến nhất, nhưng bạn nên biết về sự thích hợp và ứng dụng của nó khi bạn muốn bỏ ra chi phí ít hơn và không thể thực hiện nhiều phân tích. Trong các công ty lớn hơn, chúng tôi nhấn mạnh vào hệ thống kiểm soát màn hình giám sát với chi phí cao hơn chút ít.

OHSAS and state supervision on the field of the work protection

OHSAS is the standart with its implementation the company is able to manage the labour protection actively without random accident in accordence to preventive disposal, internal audit , monitoring work-place and gained analysis records. In addition this system introduces the active monitoring of the legislation development and technology progress.State supervisoin does the state audit as well as just evaluates safety conditions according to safety rules in particular period. By the control system implementation in accordance to the OHSAS 18001 standart you set a prevention against the random absence during the state supervision.

ISO 9001 & ISO 14001 Integration

The most commonly used combination of an integrated management system. A very similar structure of all standards can plan, monitor and make changes to processes simultaneously in order to meet all requirements.

Contact us
84-2466.800.905
charlie.vn10

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Sep 19 2014 12:00AM NEW ISO 27001 ACCREDITATION

LL-C (Certification) was successfully assessed for offering and providing the audits in accordance to ISO/IEC 27001:2013 standard.

older news