Quản lý năng lượng - giảm chi phí tiêu hao năng lượng đi 25%

Quản lý năng lượng - giảm chi phí tiêu hao năng lượng đi 25%

Tiêu chuẩn mới EN 50001:2009 - hệ thống quản lý năng lượng.

Do chi phí cho năng lượng ngày càng tăng, kết quả của việc tìm kiếm một giải pháp mới trong ngành công nghiệp là một tiêu chuẩn mới đã được đưa ra, tập trung vào việc quản lý năng lượng với mục tiêu để giảm chi phí của các công ty và giảm lượng khí CO2 phát tán vào môi trường.

Tiềm năng cho việc tiết kiệm

Sự tiêu thụ trực tiếp của máy móc.

Trong sản xuất công nghiệp, một yếu tố quan trọng trong việc tiết kiệm là sự tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng của dây chuyền sản xuất, máy móc và các thiết bị khác nhau. Chúng tôi tập trung vào việc khi nào các máy móc thiết bị khác nhau không hoạt động khi không cần sử dụng, khi nào vẫn tối ưu hóa sản lượng, và việc điều chỉnh máy móc một cách đúng đắn.

Công nghệ sản xuất.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến việc tiêu thụ năng lượng là sự tối ưu hóa các quy trình công nghệ nhắm đến cùng một mục tiêu (cụ thể là một sản phẩm có chất lượng y hệt) có thể đạt được bằng cách thay đổi theo quy trình công nghệ với mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Điều này không chỉ liên quan đến chính quy trình công nghệ đó mà còn liên quan tới tổ chức công việc khi chuyển đổi.

Năng lượng tiêu thụ không liên quan trực tiếp đến sản xuất.

Không đủ cách nhiệt, hệ thống chiếu sáng, thông gió lỗi thời, sắp xếp nơi làm việc không hợp lý và các hạn chế khác trong các quá trình bổ trợ đều là các yếu tố tiềm năng trong việc tiết kiệm.

Ý thức của nhân viên.

Đào tạo và khuyến khích sự ủng hộ của các nhân viên để hỗ trợ cho việc tiết kiệm có ý nghĩa trong việc cung cấp cho các công ty một hiệu ứng tích cực khác khi bạn cân nhắc tất cả các hoá đơn về tiêu thụ năng lượng.

Cách thức tiến hành...

Phân tích tình trạng ban đầu.

Bước đầu tiên là để tìm ra những gì tiêu thụ năng lượng trong các giai đoạn hoạt động khác nhau, thay đổi và mùa. Nếu nó không được phát hiện đầy đủ, thì phải đầu tư vào các thiết bị đo lường và giám sát và phân tích năng lượng tiêu thụ theo các hoạt động của con người, của thiết bị, của hạ tầng. Sau đó, tạo ra một hệ thống các hồ sơ phục vụ cho việc theo dõi tiếp theo.

Đề xuất việc tiết kiệm.

Trong phạm vi của chính sách năng lượng, xác định các biện pháp tổ chức và các khoản đầu tư có thể phát sinh dẫn tới việc giảm đi một lượng lớn nhất "người tiêu dùng", cho dù nó liên quan đến việc gỡ bỏ một dây chuyền sản xuất, thay thế thiết bị, thay đổi tổ chức, di dời các tòa nhà.

Thực hiện các biện pháp.

Chúng có thể được sử dụng độc lập hoặc (chúng tôi khuyến nghị) được sử dụng tích hợp với các tiêu chuẩn khác của các hệ thống quản lý hiện đại, đặc biệt trên cơ sở của tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, có thể bao gồm các hệ thống quản lý phức tạp theo từng loại hình, quy mô và lĩnh vực kinh doanh. Sau đó tiến hành so sánh với trạng thái ban đầu, không chỉ xem có hay không việc tiết kiệm chỉ mà còn xem xét các thông số xấu khác trong lĩnh vực chất lượng sản xuất hoặc tình hình kinh tế của công ty.

Đánh giá bên ngoài

Một cuộc đánh giá được thực hiện bởi một bên độc lập có thể góp phần nâng việc tiết kiệm năng lượng hơn nữa nhờ vào kinh nghiệm và việc xem xét mục tiêu.

Giải pháp của chúng tôi

Chính sách năng lượng (3.2)

Các yếu tố cơ bản của toàn bộ hệ thống, trong đó có bao gồm tình trạng của các cam kết của công ty đối với việc quản lý năng lượng. Chính sách năng lượng xác định hướng đi dài hạn của công ty. Nó ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của công ty trong tương lai. Chính sách năng lượng chính thức được thành lập sẽ định hướng việc tiết kiệm trong tương lai không chỉ về vấn đề năng lượng mà còn về các khoản đầu tư.

Chỉ số của yếu tố nhu cầu năng lượng.

Khi phân tích việc tiêu thụ năng lượng, cần phải gồm tất cả các điều kiện có thể có một tác động đến việc tiêu thụ. Tiết kiệm năng lượng không phải lúc nào cũng chú trọng theo một xu hướng tiết kiệm. Khi xác định nó, cần phải loại bỏ tất cả các tác động của những yếu tố năng lượng khác (điều kiện vận hành khác nhau, thay đổi cơ cấu tổ chức, yếu tố thời tiết ...)

Sự khác biệt và độ lệch.

Trong trường hợp hội đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, chúng tôi xcân nhắc tới các trạng thái không mong muốn bao gồm sự không thống nhất gây ra bởi người có trách nhiệm bỏ qua nghĩa vụ, bỏ qua yếu tố năng lượng, hỏng hóc thiết bị, sử dụng vật liệu kém chất lượng, và không tuân theo quy trình công nghệ. Chúng tôi xem độ lệch là một trạng thái không mong muốn gây ra bởi các yếu tố bên ngoài, mà việc quản lý không thể lường trước được về tác động của chúng.

EN 16001 and ISO 50001

In terms of their objectives and content, these are identical standards. Both apply requirements on the energy management system of management, whereby the structure of ISO 50001 standard makes it more suitable for integration with the environmental management system pursuant to ISO 14001. However, no fundamental difference exists between the two in order for the integration of e.g. ISO 9001, ISO 14001 standards to be implemented and new requirements on the management of energy management in accordance to EN 16001.

EU and energy savings

The European Parliament has adopted Directive No. 2006/32 concerning energy savings. One of the measures recommended to individual member states by this Directive is the certification of energy suppliers. According to our information, this certification will be gradually implemented. The question remaining is whether the EN 16001 standard or another regulation will be applied.

Contact us
84-2466.800.905
charlie.vn10

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Sep 19 2014 12:00AM NEW ISO 27001 ACCREDITATION

LL-C (Certification) was successfully assessed for offering and providing the audits in accordance to ISO/IEC 27001:2013 standard.

older news