Đào tạo, khóa học và hội thảo

Đào tạo, khóa học và hội thảo

Khóa học đáng giá đối với những người phù hợp.

Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. Không cần thiết dành quá nhiều thời gian, nếu bạn tìm kiếm thông tin, giáo viên hướng dẫn của chúng tôi sẽ giải thích các nguyên tắc cơ bản cho bạn theo hướng thích hợp, thảo luận về các tình huống hoặc hướng dẫn bạn để giúp bạn giải quyết các yêu cầu của cá nhân và công việc. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo hay hội thảo với thời gian khác nhau, từ các hội thảo thông tin diễn ra trong một ngày tới các khóa đào tạo hàng tuần cho tới kiểm tra cuối cùng.


Đào tạo và khóa học

Khóa học phù hợp với đối tượng nào.

Khóa học không chỉ dành cho nhà quản lý mà dành cho tất cả nhân viên theo yêu cầu công việc, và đặc biệt là cho các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Nói chung, khóa học cung cấp cho người tham dự các thông tin cơ bản về hệ thống quản lý trong các tổ chức (QMS, FMS, EMS, OHSAS và những người khác), giúp ích cho việc xây dựng, duy trì và cải thiện sau đó.

Không gian đào tạo.

Tổ chức chứng nhận quốc tế LL-C, có khả năng cung cấp đào tạo cho số lượng thành viên bất kỳ, trong các không gian tại trụ sở công ty chúng tôi. Tổ chức chứng nhận quốc tế LL-C - chuyên gia trong lĩnh vực cấp chứng nhận, xin mời bạn tham gia các khóa đào tạo và hội thảo dành cho tất cả những thành viên muốn mở rộng kiến thức về hệ thống quản lý liên quan, cơ cấu quản lý tuân thủ theo các công cụ hệ thống quốc tế, về việc kiểm toán và thực hiện giám định trong tổ chức và các chủ đề thảo luận mang tính chuyên ngành khác.


Các khóa đào tạo:


- Đánh giá viên nội bộ ISO/TS 16949:2009.
- Đánh giá viên nội bộ / Đánh giá viên bên ngoài về hệ thống : ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 20000
ISO 27001
ISO 50001
ISO 13485
ISO 3834
EN 1090-1
HACCP
ISO 22000
ISO 17025
ISO 22716
EN ISO 17635
FSSC 22000


Cung cấp các khóa đào tạo chuyên nghiệp khác:


- Đo lường
- Các phương pháp thống kê cơ bản
- SIX SIGMA
- FMEA

Hội thảo

Tổ chức các buổi hội thảo.

Tổ chức chứng nhận quốc tế LL-C luôn cố gắng hết sức để có thể đáp ứng các mục tiêu hiện tại trong việc cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn quốc gia, hoặc đánh giá sự phù hợp và việc đưa sản phẩm vào thị trường châu Âu. Hội thảo còn hướng tới các vấn đề chuyên môn đi vào sự tồn tại trong quá trình sản xuất, hậu cần, y tế hoặc các lĩnh vực khác, trên cơ sở đó chúng tôi cố gắng tìm ra các giải pháp tối ưu. Những vấn đề này có thể được thảo luận và giải quyết một cách công khai trong hội thảo được tổ chức trong quá trình một năm.

Cơ sở đào tạo.

Tổ chức chứng nhận quốc tế LL-C có thể tổ chức đào tạo cho số lượng người tham dự bất kỳ tai trụ sở hoặc các chi nhánh của công ty. Là một chuyên gia trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận và giám định, chúng tôi trân trọng mời các bạn tới các khóa đào tạo, các khóa học và hội thảo được thiết kế cho tất cả những thành viên muốn mở rộng kiến thức về hệ thống quản lý liên quan, cơ cấu quản lý tuân thủ theo các công cụ hệ thống quốc tế, về việc kiểm toán và thực hiện giám định trong tổ chức, và các chủ đề thảo luận mang tính chuyên ngành khác.

Các chuyên đề hiện nay

- Qualifications of welding procedures (pWPS, WPQR, WPS)
- Responsibilities and duties of welding supervision (ČSN EN ISO 14731)
- Technical drawing and marking materials in drawings

Tổ chức các buổi hội thảo về chăm sóc sức khỏe.

Các yêu cầu kỹ thuật và kinh doanh liên quan đến thiết bị sử dụng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe - Báo cáo tác động không mong muốn của thuốc và dụng cụ y tế - vai trò quan trọng của ISO 9001 trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại thời điểm chứng nhận.

Chuẩn bị tổ chức các cuộc hội thảo đối với ngành công nghiệp thực phẩm.

Tiêu chuẩn HACCP so với tiêu chuẩn ISO 22000 trong hệ thống quản lý, lợi thế của các tiêu chuẩn– Tiêu chuẩn FSSC 22000:2010 và quan điểm mới trong ngành công nghiệp thực phẩm (PAS 220) - Những đổi mới trong tiêu chuẩn HACCP.

Chuẩn bị tổ chức các cuộc hội thảo đối với ngành ngành công nghiệp.

Yêu cầu đối với quá trình hàn (PWPS, WPQR, WPS) - Trách nhiệm và nghĩa vụ của việc giám sát việc hàn (EN ISO 14.731) – Vẽ kỹ thuật và các vật liệu đánh dấu trong bản vẽ.

Chuẩn bị tổ chức các cuộc hội thảo đối với các ngành khác.

Đo lường và công cụ kiểm soát trong sản xuất – Các phương pháp thống kê và việc sử dụng các công cụ đó trong ngành công nghiệp ô tô – Việc đưa sản phẩm vào thị trường EU.

Training in a global network

We operate in several dozens of countries around the world and we are aware of the fact that it is our obligation to have qualified people everywhere we operate. Although the majority of training is prepared and conducted in English, we are considering the demand for training in the local language and in this regard, we are working with external partners in the area of organising the training itself and participating lecturers. If the training is organised by our partner organisation, we grant our approval of the training programme and materials in advance, or issue certification on completion.

Playing scenes, team management

We know that listening to a teacher for hours is very tiring. Individual parts of the training are broken up by discussions and mainly a played scene, when the assistant teacher brings up a specific situation that occurs during the course of an audit, inspection or negotiations on future cooperation. Certain seminars even include a demonstration of a managed team of auditors.

Contact us
84-2466.800.905
T Hsinyi

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Sep 19 2014 12:00AM NEW ISO 27001 ACCREDITATION

LL-C (Certification) was successfully assessed for offering and providing the audits in accordance to ISO/IEC 27001:2013 standard.

older news